1. januar startet politiet med å ta imot uregistrerte våpen. Etter fire måneder hadde lovens lange arm tatt imot 8103 våpen. Flest faller i kategorien rifler. Totalt har politiet tatt imot 3592 våpen i denne kategorien. Deretter følger 3252 hagler, 795 pistoler og 350 revolvere.

Når politiet åpner for våpenamnesti, kan du trygt levere uregistrerte våpen, uten at du på noen som helst måte kan straffes for å ha hatt våpenet.

– Våpenamnestiet ble innført for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker, så vi er glade for alle våpen som leveres inn, sier Liv Aasberg Corneliussen, seksjonssjef i Politidirektoratet, i en pressemelding.


Flest våpen i Trøndelag

I amnestiperioden mellom 1. januar og 1. juni kan du:

  • Levere inn alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon.
  • Registrere skytevåpen som du er pliktig til å registrere.
  • Er du usikker på om våpenet er registrert kontakter du politiet.
  • Få hjelp med oppbevaring ved videresalg.
  • Deaktivere skytevåpen.
  • Levere inn ammunisjon.

Det er trønderne som har levert inn flest våpen. 1474 våpen er levert inn her. Oslo-borgerne har levert 1449 våpen, mens innbyggerne i politidistrikt Øst har levert inn 1167 enheter.

Skal du selv levere våpen til politiet, må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Husk også å pakke ned våpenet før det transporteres.

– Sikkerhet er viktig. Er du usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe deg eller ring politiet på telefon 02800. Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke tas med til politiet. Ta kontakt med oss så finner vi noen som kan hjelpe deg, sier Corneliussen.

Tre uker igjen

Politiet har tidligere opplevd at mange har ventet til slutten av våpenamnestiet med å levere inn våpen. De anbefaler derfor at du bruker hele perioden for å unngå kø. Fristen er 1. juni.

Forrige våpenamnesti var i 2017, da det ble levert inn 8000 våpen. I 2008 ble det levert inn 13.000, og 35.000 i 2003/2004.