Telemarksavisa: Hjartdal kommune fikk dispensasjon fra forbudet mot å fôre elg, hjort og rådyr i januar – etter henvendelser fra grunneiere.

Nå har Mattilsynet også gitt grunneiere i Tokke kommune lov til å sette opp fôringsplasser.

Det er skogbruksrådgiver i Tokke, Per Wraa, som har kontaktet tilsynet om en slik tillatelse. Årsaken er store snømengder.

Snødybdekart over kommunen viser at langs E134 er snødybden jevnt over 125–150 centimeter. I noen fjellområder er snødybden over 150 centimeter og opp mot to meter.

15 fallvilt

– I Tokke kommune er vi sterkt plaget med påkjørsel av hjortevilt. Ved store snømengder syns dette problemet å øke. Det er observert elg som står på kanten av fjellskjæringer langs veiene og strekker halsen for å få tak i en liten munnfull. Siden nyttår har vi har vi registrert 15 fallvilt i Tokke, der åtte er påkjørt av motorvogn. Tokke kommune søker derfor om tillatelse til å etablere inntil 10 fôringsplasser for hjortevilt – i den hensikt å minske risikoen for påkjørsler, skriver Wraa i sin søknad.

Alle 10 fôringsplassene skal registreres hos kommunen, og den som starter opp med fôring forplikter seg til å holde på til skogsbeitet tar seg opp igjen.

Wraa opplyser også at Tokke kommune har gitt tillatelse til å kjøre opp snøskuterløyper vekk fra veier og inn i områder med vinterbeite. Problemet i Tokke er at vinterbeitet til elg er generelt dårlig, noe en beitetaksering i 2019 avdekket. Det er derfor vanskelig å holde elgen vekk fra veiene fordi elgen søker til løvkratt som vokser langs veiene.

– I starten av februar falt en elg utenfor en fjellskrent langs E134 fordi den sto på kanten og strekte seg etter litt mat, opplyser Wraa.

Setter mange krav

Nå har Mattilsynet innvilget søknaden om nødfôring av ville hjortedyr i Tokke kommune.

– Det gis tillatelse til nødfôring av ville hjortedyr. Det gis tillatelse til å ha opp til 10 fôringsplasser. Fôringen må gjennomføres målrettet og koordinert for å oppnå best mulig effekt, heter det i vedtaket.

Det er satt en rekke vilkår for nødfôringen:

– Fôringsplassene skal holdes under observasjon for å oppdage syke dyr som oppsøker plassene. Slike dyr skal avlives og prøvetas for skrantesyke. Tilsynet anbefaler bruk av viltkamera.

– Fôringsplassene som opprettes skal kartfestes med koordinater og rapporteres til Mattilsynet ved oppstart av fôring.

– Fôringsplassen må flyttes noen meter med jevne mellomrom, slik at eventuelle smittestoffer blir uttynnet.

– Fôret som skal brukes må være av norsk opprinnelse, og når fôringen avsluttes skal overskuddsfôr fjernes fra fôringsplassene.

– Fôringen skal opphøre når hjortedyrene har mulighet til å finne mat selv, og senest 1. mai 2023.