Den massive aksjehandlingen til Sindre Finnes gjorde at Høyre-leder Erna Solberg var inhabil i en rekke saker hun som daværende statsminister behandlet i regjering.

Finnes uttalte til Dagens Næringsliv under Arendalsuka i fjor at noe av det vanskeligste med å være gift med en statsminister, var at han ikke kunne kjøpe aksjer. «At ektefellen til politikere ikke kunne ha noen aksjer, det synes jeg er rart altså«, sa Finnes i et intervju som av gode grunner har fått nye seere på nettet.

Men han lot seg altså ikke stoppe. De siste dagersavsløring av Finnes' 3640 aksjetransaksjoner mens Solberg var statsminister viser manglende respekt for regelverket, for Statsministerens kontor og for sin egen kone. Finnes holdt tradingen skjult og solgte seg bevisst ned ved hvert årsskifte for at porteføljen skulle se noenlunde lik ut fra år til år.

Hvordan historien ville sett ut om alt kom for dagen før valgdagen 11. september, kan vi bare spekulere i. Nå gjenstår å se hvilke følger skandalen får for Erna Solberg som Høyres antatte statsministerkandidat ved stortingsvalget i 2025. Én ting er habilitetsspørsmålet, langt mer alvorlig er risikoen for at Finnes har hatt tilgang på innsideinformasjon.

Uansett trengs en ordentlig innstramming av regelverket for å redde det som kan reddes av troverdighet. Maktpersoners lemfeldige omgang med reglene kolliderer med folks rettferdighetssans, og med den troverdigheten politikerne lever av. De som lager lover og regler for andre, må for skams skyld klare å følge dem selv.

I det private næringslivet og børsnoterte selskaper kan man ikke handle aksjer uten meldeplikt. Det kreves ifølge verdipapirhandelloven fordi ansatte har tilgang til innsideinformasjon som kan påvirke utviklingen og lønnsomheten i selskapet.

Her blekner «Håndbok for politisk ledelse». Det burde både utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg være enig i – og ikke minst deres «nærstående», Ola Flem og Sindre Finnes. Mannen til Huitfeldt kjøpte og solgte aksjer ukentlig i halvannet år.

Les også

Ola Borten Moe har sviktet alle

Det er ettertrykkelig bevist at det ikke holder å «vise aktsomhet», heller ikke at statsrådene plikter å holde seg oppdatert og vite om ektefellers eventuelle aksjehandel. Det systemet fungerer ikke.

Det er ingen menneskerett å sitte i regjering. Hvis dine nærstående ikke klarer å holde fingrene fra børsen, må du takke nei til vervet. På samme måte som at du takker nei til en jobb der du må flytte 800 kilometer, hvis du og familien vil bli boende der dere bor.

Statsråder og deres nærstående bør ikke ha tilgang til å kjøpe og selge enkeltaksjer. Så enkelt.

Les også

Stakkars Jonas

*Sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen, er nær venn av utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes ektemann Ola Flem. Halvorsen har ikke vært involvert i det redaksjonelle arbeidet med denne saken.