Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Norsk Landbruksrådgiving. John Olav Oldertrøen, som har skrevet denne artikkelen, er kommunikasjonsrådgiver i Nibio.

Hetebølger og styrtregn er noen av bekymringene fruktdyrkerne må forholde seg til. Også i år var det knyttet spenning til hvorvidt skadegjørere som plommeviklere og plommeveps ville ødelegge årets plommeavling.

– I 2022 herjet disse skadegjørerne i alle områdene hvor det dyrkes plommer, og vi forventet av de ville redusere avlingene betydelig også i år. Men det gjorde de ikke. Vi fikk god fangst i feromonfeller i Viken, Telemark og Sogn, men likevel ble kvaliteten på årets plommeproduksjon god, fortsetter Jaastad.

Prognosene så langt viser en samlet norsk fruktproduksjon på i overkant av 14 000 tonn, hvor epler utgjør størsteparten. Dermed tok ikke skadeinsektene siste stikk verken for årets plomme-, eple-, pære- eller morelleavlinger, men det betyr ikke at de ikke utgjør noe problem.

Feromoner fremfor gift

Sommerfuglfamilien viklere (Tortricidae) kan gjøre stor skade på fruktproduksjonen, både på epler, plommer og pærer.

– Det er et behov for tiltak for å bekjempe disse skadeinsektene. I dag er det kun plantevernmiddelet Mospilan (acetamiprid) som kan benyttes, og det kan kun brukes hvert tredje år.

– Insekter snakker ofte med hverandre ved hjelp av lukt. Feromoner er duftstoffer som hunnene produserer for å signalisere til hannene at ‘her er jeg’. Dette kan utnyttes i bekjemping av insekter. Ved å påføre store mengder duftstoff blir hannene så forvirret at de ikke finner fram til hunnene, og hunnene kan dermed ikke legge egg som blir til larver som igjen skader frukten.

– Feromonforvirringbrukes i svært mange andre land, og er brukt på dispensasjon mot eple- og plommevikler i Norge i år. Vi tester ut effekten på plommevikler nå, og så langt er resultatene positive. Feromonforvirring til bekjempelse av skadeinsekter er å foretrekke fremfor å sprøyte med giftstoffer, og en slik bekjempelse vil også fungere for økologisk produksjon, sier Jaastad.

Forventer dobbelt så mye plommer som i fjor

Årets plommesesong er marginalt mindre enn toppåret 2021, hvor flere produsenter ble brennende inne med plommer siden markedet ikke kunne ta unna. I år, derimot, har det så langt gått ut rundt 1000 tonn plommer til markedet. Da gjenstår 6-700 tonn.

– Prognosen for årets plommeproduksjon er dobbelt så stor som i 2022, og det til tross for mye regn i juli. Det er også gledelig at det så langt er solgt 200 tonn mer plommer enn på samme tid i fjor, forteller fruktlagerinspektør Leif Øie i Grøntprodusentenes samarbeidsråd.

Mer epler og pærer

Prognosen for årets eplesesong viser en rekordstor samlet produksjon på over 11 000 tonn. I fjor endte de samlede avlingene på 8 600 tonn. Eplesorten Aroma er sterkt representert.

Den samlede produksjonen av pærer er forventet å bli 575 tonn. Dette er den høyeste produksjonen siden 2013. I 2022 endte pæreavlingene på 429 tonn.

Moreller står på stedet hvil

Morellsesongen 2023 endte med en samlet avling på 580 tonn, en svak nedgang på 15 tonn i forhold til 2022.

– Morellsesongen var avlingsmessig god, og salget var omtrent som i fjor, avslutter Øie.