De to geitekillingene ble født på Kjærlighetsstien, på øya i Tyrifjorden. Jørgen Frydnes, daglig leder i Utøya forteller at geitene er der på arbeid.

– I all hovedsak er de på øya fordi de gjør en fantastisk jobb med å holde vegetasjonen nede. De er perfekte til den oppgaven, forteller han.

– Så er de fantastisk søte og på et sted som Utøya, som er på både godt og vondt kan det ha mye å si for opplevelsen å møte de, fortsetter Frydnes.

Geitene kommer på våren og drar på høsten. Denne sesongen har det vært 17 geiter på arbeid.

– Nå er det 19, sier Frydnes etter at de to geitekillingene nylig ble født på øya.

Geitene som beiter ned øya er på utlån fra en bonde i Hurum.

– Vi har selvfølgelig et ansvar for de og tar det ansvaret sammen med bonden, sier han.

– Med masse vegetasjon og ferskvann på alle kanter så trives nok geitene som plommen i egget, fortsetter Frydnes.

facebook-sidene til Utøya har de nå satt i gang en navnekonkurranse på hva de to killingene skal hete. Foreløpig er det "Salt og Pepper" som er navnefavorittene.

Geitene har også en egen instagramkonto som heter @utoyageitene.

Utøya

  • Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap, som eies av AUF, som er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.
  • Ved siden av å holde sommerleirer for AUF leies øya ut til konferanser og andre organisasjoners sommerleirer, som blant annet Natur og Ungdom, Rød Ungdom og andre.
  • Utøya er også et minnested for 22. juli 2011