"Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse. Vi skal ha likhet for lova", sa partileder Sylvi Listhaug på landsstyremøtet i Frp i helga.

I NRKs Politisk kvarter mandag hevdet Listhaug at utspillet handler om at sikkerhetssituasjonen vi står i, krever mer bosetting og utvikling i nord. Vekst kan ikke hindres av mindre grupper i samfunnet, mener Listhaug, og viser til "sterke reaksjoner i nord om de særrettighetene samene har".

"Deler av befolkningen mener de går på bekostning av storsamfunnet", sier Listhaug. Frps kamp mot "særrettigheter for urfolk" har likevel ikke noe som helst å gjøre med den pågående debatten om samenes rettigheter og vindkraftparken på Fosen, hevder Listhaug. Dette handler bare om likhet for loven.

Støre: – Helt åpent hva som vil skje med vindmøllene på Fosen

Listhaug hadde sin fulle hyre med å forsøke å forklare denne logikken på Politisk kvarter. Likhet for loven handler i mange tilfeller nettopp om ulik behandling. Som jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO påpeker, har vi særrettigheter for funksjonshemmede, for barn og for kvinner.

Ulik situasjon kan gjøre det riktig og nødvendig å behandle minoriteter annerledes enn majoritetsbefolkningen, med saklig grunn. Dette finnes det både internasjonale konvensjoner og lang tradisjon for.

Urfolksstatus er ikke saklig grunn til forskjellsbehandling, mener Frp. Selv om partiet vil "ta vare på den samiske kulturen", kan den ifølge Listhaugs logikk altså ikke ha særrettigheter og tas særlig hensyn til.

Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

At Listhaug ikke sier direkte at Frp er imot samenes rett til kulturutøvelse, blir bare uryddig. Frp har lenge hatt som mål å legge ned Sametinget og foreslått det i Stortinget flere ganger, senest i februar 2021. Begrunnelsen har vært at det er et "byråkratisk pengesluk". I partiets alternativebudsjett for 2023 foreslo de også å fjerne en fjerdedel av Sametingets budsjett.

Det finnes velgergrupper som mener samene ikke må legge beslag på så store områder av landet gjennom "særrettigheter". Selv om Høyesteretts dom er tydelig når det gjelder krenkingen av urfolks rettigheter til kulturutøvelse på Fosen, er saken ikke svart-hvit. I opinionen er det også delte meninger.

Det står Frp fritt å fiske i dette rørte vannet, men som Aps Marianne Sivertsen Næss advarer mot, vil det i all hovedsak bidra til polarisering, større avstand og mindre forståelse mellom folk. Det er ikke veien å gå, verken for vekst i nord eller løsninger på Fosen.