Røde Kors og Kirkens Nødhjelp er blant organisasjonene som ønsker gjennomslag for sine saker, skriver Vårt Land.

-Vi håper partiene retter oppmerksomheten mot ung ensomhet og psykisk helse, sier generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors.

Mange unge faller utenfor samfunnet, og Røde Kors ønsker derfor at skole, helsestasjoner og frivillige organisasjoner samarbeider, forklarer hun.

-Vi etterlyser også en nasjonal forebyggingsplan. Dette handler om folkehelsen og framtiden vår, som er ungdommen, sier Havnelid.

I Kirkens Nødhjelp er det bistand til utlandet som står på ønskelisten.

-Jeg håper internasjonal utvikling kommer høyt på agendaen og at partiene erkjenner at Norge er en del av verden. Også vår velstand trues av andres fattigdom. Større forskjeller fører til sosial uro og konflikt, sier KNs generalsekretær Anne-Marie Nørstelien Helland.

Human-Etisk Forbund har et annet behov.

-Vi ønsker mer likebehandling uavhengig om man tilhører Den norske kirke eller ikke, sier fagsjef Bente Sandvig.

Det er viktig å oppnå fullstendig skille mellom stat og kirke, legger hun til.

Kristne Friskolers Forbund har også en bønn. Der håper man på en forenklet privatskolelov som gjør det lettere å lage private skoler.

For organisasjonen Spillavhengighet Norge er det viktig å beholde spillmonopolet i Norsk Tipping. Organisasjonen frykter frislipp på spill med Fremskrittspartiet i regjering. (©NTB)