Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjøslaget om Color Line

Regjeringspartiene svikter norske arbeidsplasser. 700 norske arbeidsplasser kan stå i fare.

Det står et skikkelig sjøslag i Stortinget i disse dager om Color Line, skriver Geir Pollestad. På bildet er Kiel-fergen Color Magic. Foto: Jale Jessen / Color Line / Wikimedia Commons
Det står et skikkelig sjøslag i Stortinget i disse dager om Color Line, skriver Geir Pollestad. På bildet er Kiel-fergen Color Magic. Foto: Jale Jessen / Color Line / Wikimedia Commons

Color Line ønsker å bytte ut storparten av sine norske sjøfolk på strekningen Oslo–Kiel med billigere utenlandsk arbeidskraft. I lang tid har Color Line hatt dette ønsket.

For at Color Line skal få lov til dette må de flytte de to skipene på strekningen fra Norsk ordinært skipsregister (NOR) og over til Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS). NOR stiller krav om norske sjøfolk. NIS åpner for bruk av utenlandske sjøfolk. Problemet for Color Line er at strekningen Oslo – Kiel er for kort til at det kvalifiserer å være registrert i NIS.

Color Line har over tid truet med å flytte alle sine skip over fra NOR til Dansk internasjonalt skipsregister (DIS). Da vil alle skipene deres, også på strekningen som Kristiansand–Hirtshals, kunne kvitte seg med norske ansatte.

Kjernespørsmålet i saken er om det er mer gunstig for Color Line å være registrert i NOR enn i DIS. Og om DIS er mest gunstig, så vil regjeringen endre regelverket og åpne for at Color Line kan registrere sine skip i NIS. I så fall forsvinner 700 norske sjøfolk fra Kiel-fergen og blir byttet ut med billigere utenlandske sjøfolk.

Frp er i alle sine ord veldig opptatt av norske sjøfolk. Dessverre er Frp i alle sine handlinger løpegutter for Høyre.

Regjeringen mener på sin side at det er nødvendig å ofre disse 700 sjøfolkene for å hindre at alle Color Lines skip havner i dansk register og hovedkontoret flyttes ut av Norge.

Det tror jeg objektivt sett skulle være en grei presentasjon av saken. Problemet er bare at regjeringen har slått fast som en evig sannhet at det danske registret (DIS) er bedre for rederiene enn NOR. Dette bygger de på tall som Color Line ga til det såkalte «fartsområdeutvalget» som utredet det i 2014. Fartsområdeutvalget hentet inn sine tall fra Color Line. Og selvsagt hevdet Color Line at det norske registeret ikke var konkurransedyktige og at de måtte få bedre vilkår.

For meg framstår det å spørre Color Line om de trenger bedre vilkår som å spørre tyven om han har stjålet. Du vet hva svaret blir.

Det er ikke noe galt med det Color Line gjør i saken. De kjemper sin kamp for å tjene mest mulig penger. Det som er galt i saken er at regjeringen og næringsministeren virker å ha angst for fakta.

Annonse

Vi har spurt hva som ligger bak tallene som de bygger sin politikk på. Det er noe næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener er helt uvesentlig å vite. Den tidligere ministeren for kunnskap er nå blitt minister for ukunnskap.

Det har vært noen bølger i Skagerak siden fartsområdeutvalget la fram sin rapport i 2014. Senterpartiet mener, med støtte fra både andre rederi og sjømannsorganisasjonene, at NOR har styrket sin konkurransekraft mot DIS gjennom både endret valutakurs og forbedring av ordningen siden 2014.

Fartsområdeutvalget tok utgangspunkt i Color Lines konkurranseulempe i 2012 og 2013. Det er disse tallene regjeringen støtter seg på. Det er ganske oppsiktsvekkende at statsråden mener at situasjonen i 2012 og 2013 er viktigere for en beslutning i 2018 enn det situasjonen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er.

Hva konkurranseulempen med NOR var i disse årene vil ikke regjeringen svare på. I denne saken fremstår Røe Isaksen som politikkens kaptein Kid.

Det er også viktige rammevilkår for Color Line som ikke er hensyntatt i beregningene som er gjort. For eksempel finnes det en egen forskrift som åpner for kasinospill om bord på skip til vilkår som er ekstremt gunstige for rederiene. Det er ett rederi som bruker denne muligheten, og det er Color Line.

Ser man på spillinnsats minus premier så gir det rundt 80 millioner kroner i inntekter fra casinospill for Color Line hvert år. Dette er en del av rammevilkårene som regjeringen mener ikke tar hensyn til.

Norske sjøfolk er viktig for å sikre rekruttering til den norske maritime næringen. Det meste av det vi gjør i Norge er det noen andre i verden som er villige til å gjøre billigere enn oss. Det vil være svært farlig for norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping om billigst mulig skulle være førende for alt vi foretar oss i Norge. Da kan kinesere bygge veiene våre, Argentina produsere maten vår, Irer fly flyene våre osv.

Senterpartiet kjemper hver dag for å sikre norske arbeidsplasser i Norge. Skal vi ha norske arbeidsplasser på land og til havs må vi ikke bruke tid og krefter på å spesialdesigne lovverk som åpner for å utkonkurrere norske arbeidsplasser. Vi må heller ha ordninger som sikrer norske arbeidsplasser.

Det står et skikkelig sjøslag i Stortinget i disse dager om Color Line. Frp er i alle sine ord veldig opptatt av norske sjøfolk. Dessverre er Frp i alle sine handlinger løpegutter for Høyre. Saken har blitt behandlet i næringskomiteen. Da ble Høyre, Frp og Venstre stående alene og i mindretall for å kvitte seg med 700 sjøfolk. Jeg frykter at KrF i forhandlingene om revidert budsjett skal ofre 700 sjøfolk og bytte side.

Så blir de stående disse tre, NOR, NIS og DIS. Men viktigst blant dem er NOR og kampen for norske sjøfolk.

Neste artikkel

Verden sulter - hva gjør Norge?