Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen barn skal være fattige i Norge

Barn fra fattige familier trenger en sosial og solidarisk politikk, skriver Line Henriette Hjemdal.

Fattigdom: Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001. Norge skal fremdeles være et land med like muligheter for alle, skriver Line Henriette Hjemdal. Foto: Børge Sandnes / Colourbox

Det nærmer seg sommer og sommerferie. Dessverre er det sånn nå at like sikkert som at det kommer artikler om sommerværet, så kommer det artikler om familier og barn som ikke får mulighet til å reise på ferie eller skape gode ferieminner på grunn av familiens økonomi.

I vår kom SSB med oppdaterte tall om familier med vedvarende lavinntekt. Disse er et varsku om økte forskjeller mellom fattig og rik her til lands. Ett av ti norske barn vokser nå opp i fattigdom. Dette utgjør omtrent 100.000 barn.

Barnefattigdommen har da altså tredoblet seg siden 2001. For KrF er det aller viktigst å ivareta dem som betaler den høyeste prisen for en slik utvikling, og det er barna som må lyve når de skal fortelle om hva de har gjort i ferien på skolen. Barna som føler seg utenfor og stigmatisert fordi foreldrene ikke har råd til å gi dem det «alle» de andre har.

Å bekjempe barnefattigdom har alltid vært en viktig sak for KrF og for meg personlig. I budsjettet for 2017 foreslo også KrF – og fikk gjennomslag for – at enda flere barn skal få ferietilbud gjennom Ferie for alle. Gjennom Ferie for alle gjør frivillige organisasjoner en stor og viktig jobb med å gi disse familiene et ferietilbud med god mat, aktiviteter og mulighet til å være sammen som familie og skape gode minner.

Dette er viktig for både store og små som får et avbrekk fra hverdagen. I forhandlingene om revidert statsbudsjett, vil det være viktig for oss å styrke satsingen på Ferie for alle, sammen med andre tiltak – som Blå Kors sitt arbeid på Barnas stasjon.

Kampen mot barnefattigdom er en av de viktigste prioriteringene for KrF når vi sitter ved forhandlingsbordet. Andre viktige tiltak for lavinntektsfamilier KrF har fått gjennom, er gratis kjernetid i barnehage, økt engangsstøtte ved fødsel og adopsjon, skjerming av barn og unges inntekter ved utmåling av sosialhjelp og økt grunnstipend for unge fra lavinntektsfamilier.

Det er ingen tvil om at barnefattigdom må bekjempes på flere fronter, og også her skal selvsagt arbeidslinjen ligge i bunn.

«Barn som vokser opp med følelsen av å falle utenfor fellesskapet og dets goder, kan fort miste tilliten til at samfunnet byr på like muligheter for alle.»

Annonse

KrF mener dessuten at det er på høy tid at barnetrygden prisjusteres. Den har allerede en utjevnende effekt på inntektsforskjellene og denne effekten vil styrkes ved en økning. KrF tror også det er avgjørende at vi bevarer en universell barnetrygd. Det er ikke barna som skal bære kostnaden av de økte forskjellene, det må vi løse på andre måter.

Dernest vil KrF fortsatt jobbe med målrettede tiltak som kan gjøre hverdagen bedre for de barna som har minst. Et konkret eksempel er et frikort som gjør at alle barn får være med på minst en fritidsaktivitet.

Vi vet at den største gruppen av lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn, og at mange av disse sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Derfor er også språkopplæring, integrerings- og arbeidsmarkedstiltak viktig for å bekjempe vedvarende lavinntekt. SSB kom nylig med resultatene fra en levevilkårsundersøkelse blant innvandrere. Den viser at mange sliter med å få endene til å møtes, og 22 prosent sier at de ikke har økonomi til å ta med barna på en ukes ferie i løpet av året.

I sesongens siste spørretime, benyttet KrF anledningen til å spørre statsministeren om hvordan regjeringen vil fremme tidlig innsats for barna som lever i vedvarende lavinntekt. Vi vet at disse barna gjerne opplever utenforskap og stigma i oppveksten, som etter hvert dessverre ofte leder videre til helsemessige utfordringer og vanskeligheter med å fullføre utdanning og komme inn på arbeidsmarkedet i voksen alder.

KrFs politikk er for dem som trenger politikken mest. Barn fra fattige familier trenger en sosial og solidarisk politikk. I det lange løp vil samfunnet også tjene på at vi hjelper flere ut av fattigdom. Vi vet at der hvor forskjellene er små, er tilliten mellom mennesker stor. Det er ganske enkelt å forstå: Et barn som vokser opp med følelsen av stadig å falle utenfor fellesskapet og dets goder, kan fort miste tilliten til at samfunnet byr på like muligheter for alle.

At Norge fortsatt i stor grad skal være et land med like muligheter for alle, uansett hvor du kommer fra eller og om du bor i by eller bygd, er en hjertesak for meg og KrF.

Neste artikkel

Sp: – Postloven blir ikke endret i år