Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Hvorfor skal Norge selges?»

Vil selge: For Frp/Høyre-regjeringen skal privatisering, nedsalg og utsalg være hovedregelen, skriver Knut Storberget. Foto: Colourbox
Vil selge: For Frp/Høyre-regjeringen skal privatisering, nedsalg og utsalg være hovedregelen, skriver Knut Storberget. Foto: Colourbox

Uansett hvor jeg har vært, har jeg ikke møtt noen som har krevd at vi skal selge mer av Norge, skriver Aps Knut Storberget i ukas Fra Løvebakken.

De siste tre ukene har jeg hatt gleden av å reise rundt i hele landet og møtt bønder, industriarbeidere, bedriftsledere og tillitsvalgte. Jeg har vært på Sørlandet, i Finnmark, på Vestlandet, i Innlandet, på Østlandet – og til uka går turen til Trøndelag, Sogn og Telemark.

Uansett hvor jeg har vært, har jeg ikke møtt noen som har krevd at vi skal selge mer av Norge. Ingen har kommet bort og sagt: «Nå må vi se å få solgt ut resten av skogen vår». Eller: «På tide å gi bort fiskekvoter til evig tid.» Heller ikke: «Nå må vi jammen se til å kvitte oss med felles kraftressurser». Og ingen har tatt til orde for at staten må selge seg ned i viktige industri- og teknologibedrifter med ansvar for sårbar infrastruktur, som Telenor og NSB. Ja, endog på et besøk på Færøyene sist onsdag var et sentralt tema med landets statsminister/lagmann Aksel Johannesen hvordan sikre fellesskapets eierskap til fisk og vindkraft. Der utbygges nå vindkraft; eid av alle Færøyenes kommuner.

• Les også: Støres nei til salg av Norge

Jeg opplever derimot at folk er urolige for hva som vil skje hvis Høyre og Frp får fortsette å ture fram med nedsalget sitt av viktige felles ressurser. For nå står mye på spill: fiskeressursene våre, vannkraften, Telenor og andre lokomotiver i vårt høyteknologiske næringsliv, strandsonen, jord, skog og fjellområder over hele landet. Frp/Høyre-regjeringen burde bidra til å dempe folks uro, men gjør det stikk motsatte. Her er de åpenbart på kollisjonskurs med folkemeningen.

For Frp/Høyre-regjeringen skal privatisering, nedsalg og utsalg være hovedregelen. Arbeiderpartiet har motsatt utgangspunkt. Er det ikke gode grunner for salg, bør det fortsatt være felleseie. Vi ser nemlig vekstmuligheter i fellesskapet. Og salg er ofte dårlig butikk. Bare tenk på hva som hadde skjedd om Carl I. Hagen i 1975 hadde fått gjennomslag for å selge kronjuvelen i den norske oljeformuen, oljefeltet Statfjord, for en engangssum på 10 milliarder kroner. I dag sitter vi med fasiten i form av et oljefond på over 7800 milliarder kroner. Det statlige eierskapet har gitt oss mye. Bare de siste 10 årene har Statoil gitt nesten 150 milliarder i utbytte til fellesskapet. Penger vi har kunnet bruke på blant annet bedre skole og helsevesen, som vi ikke hadde hatt om Frp hadde vunnet fram den gangen.

At Frp ikke har tatt lærdom av historien, kommer tydelig fram i partiprogrammet. Der skriver de at det er et mål å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som driver i direkte konkurranse med private aktører. SAS, Bring, Avinor og NSB nevnes konkret. Frp vil fjerne pliktene i fiskeripolitikken, og avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiet vil også la utenlandske kommersielle interesser kjøpe norsk jord og skog ved å endre konsesjonsloven, reglene om bo- og driveplikt og odelslovgivning. De hevder videre at privat eierskap er en god garanti for at naturressurser blir forvaltet på en god måte.

Jorda og skogen skal eies lokalt; av dem som aktivt driver den.

Annonse

Også i Høyre er salgsiveren stor. Høyre vil nemlig splitte opp og selge deler av Statkraft, selve arvesølvet som har bygd Norge. Arbeiderpartiet er sterkt imot og mener at ethvert forsøk på privatisering av Statkraft må stanses. Vi kan ikke la markedsliberalistisk overtro få overstyre den sunne fornuft.

• Les mer: Støre: Jeg liker brunost. Men det finnes viktigere ting enn brunost.

Det samme gjelder Statskog. Det ble folkeopprør, ledet an av Norges Jeger- og Fiskerforbund, da Frp/Høyre-regjeringen ville privatisere Statskog med sine enorme naturområder. Nå er de i gang igjen, og selger stadig større arealer av fellesskogen. Når skogeiendommene som selges, blir så store og dyre som det vi nå ser, er det mindre sjanse for at det er lokale skogeiere som kjøper. I stedet åpnes det opp for at rike, utenbygds forretningsfolk kan kjøpe opp private jaktterreng og stenge allmennheten ute. Arbeiderpartiet vil sikre folk flest adgang til jakt og fiske, og mener Statskog må bli motoren i satsingen på skog som råstoff i det grønne skiftet. Salget av skogen vår må derfor stanses nå. Frps forslag om å fjerne det generelle byggeforbudet i strandsonen går inn i samme bilde. Bygges kysten ned, vil de rikeste av oss ha mulighet til å sikre seg en bit av den, mens folk flest stenges ute.

Regjeringen ivrer dessuten for å endre konsesjonslovene – del av vår nasjonsbygging og norske modell. Jorda og skogen skal eies lokalt; av dem som aktivt driver den. Vil vi at det skal bo folk i hele landet, er vi avhengig av lokalt eierskap. Å slippe store kapitalaktører inn på eiersiden er resepten på økonomisk sentralisering. Færre vil styre mer av økonomien. De bor ikke der graset gror. Arbeiderpartiets ja til fortsatt konsesjonslovgivning er et ja til aktiv og endringsvillig jord- og skogpolitikk for økt matproduksjon i Norge.

Høstens valg er muligheten vi har til å stoppe salget av Norge. Vi må ikke la den gå fra oss.

Neste artikkel

Hvorfor staten ikke bør kjøpe Meraker Brug