Lørdag vedtok SVs landsmøte å bryte med det som var selve partiets opprinnelse og stiftelsesgrunnlag: Motstanden mot forsvarsalliansen Nato..

«Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato.»

Slik lyder den sikkerhetspolitiske uttalelsen som ble vedtatt med 184 stemmer for og 24 stemmer mot.

En nødvendig motor i nord

Avtroppende partileder Audun Lysbakken mener at kursendringen likevel ikke skal endre SVs sjel. Partiets kritiske syn på Norges avhengighet av USA vil bestå. Det samme gjør holdningen om at Norden bør være det viktigste samarbeidsområdet for norsk forsvarspolitikk.

Det poenget er også med og danner bakgrunnen for SVs nye formulering. Russlands brutale krigføring i Ukraina satte Nato-medlemskap på dagsorden i Sverige og Finland, på en måte og i en fart som få kunne ha forutsett.

Når krigens virkelighet rykker svært mye nærmere, er det rimelig at også SV justerer sitt forsvarsstandpunkt, slik vi også tidligere har tatt til orde for her på lederplass i Nationen.

Les også

SV tar et riktig skritt i Nato-politikken

– Nå er vi i en tid der alle må tenke igjennom antakelser og standpunkter, fastslo daværende nestleder, nå nyvalgt leder i SV Kirsti Bergstø på partiets landsstyremøte i mai for snart ett år siden.

Sikkerhetspolitiske prinsipper må revurderes når vårt eget naboland i nord går til angrep på et annet naboland. Lysbakken mener vedtaket er godt forankret i partiet, etter at debatten i landsmøtesalen åpnet for flere innlegg i opposisjon til kursendringen. Det ble også stemt over alternative formuleringer før det endelige vedtaket ble gjort.

Samtidig som SV diskuterte Nato, fastslo partileder Trygve Slagsvold Vedum at Sp som beredskaps- og forsvarsparti vil arbeide for at Norge skal oppfylle Natos såkalte toprosentskrav.

Målet om at Norge skal bruke to prosent av brutto nasjonalinntekt på forsvar slås fast i Støre-regjeringas Hurdalsplattform og i gjeldende Langtidsplan for Forsvaret. De siste fem årene har Norge, ifølge Natos oversikt og tall, imidlertid brukt mellom 1,6 og 1,8 prosent av BNP på forsvar.

Nato skriver ny historie i nord

- Vi kommer til å legge en tydelig og klar plan for det, det handler om vår felles trygghet, fastslo Vedum i helga.

Her går det med andre ord - fortsatt - et skille mot SV. Det er ett av flere argumenter Sp bruker når de viser til stor avstand og avslår muligheten for at SV skal kunne involveres i en trepartiregjering.