Et team bestående av inspektører fra Ukraina, Russland, Tyrkia og FN brukte onsdag tre timer på å gå gjennom skipet og dets mannskap. Razoni, som er registrert i Sierra Leone, forlot Odesa mandag med 26.000 tonn mais til kyllingfôr i lasten.

Inspeksjonen skal sikre at skip fra Ukrainas havner kun har korn, kunstgjødsel eller mat i lasten, og at innkommende skip ikke har med seg våpen.

Razoni var ferdig lastet for lenge siden da avtaler ble inngått mellom Ukraina, Russland, Tyrkia og FN som åpnet for eksport av korn fra ukrainske havner.

17 andre skip ligger ferdig lastet og klar ved kai til å seile, ifølge Ukraina. Det er ennå ikke klart når de får tillatelse til å kaste loss.

Ukraina er en av verdens største produsenter av korn, men siden krigen startet har de ikke kunnet eksportere noe av kornet som lå lagret i siloer, noe som var i ferd med å utløse en global matkrise med kraftig økte priser.