Resultatene kommer fram i et forskningsprosjekt som er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet.

Typiske yrker med høyt fysisk aktivitetsnivå kan være assistenter i pleie- og omsorgssektoren, sykepleiere, mekanikere, bygningsarbeidere, renholdere og butikkpersonell.

For denne gruppen ligger forekomsten av demens for de over 70 år på 15,4 prosent, mot 8,8 prosent for aldersgruppen for øvrig.

– Dette kan virke som et paradoks, siden fysisk aktivitet i fritiden er forbundet med lavere risiko for demens, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

De skriver samtidig at yrker med lave fysiske krav ofte er mer kognitivt stimulerende enn yrker som krever høy fysisk aktivitet.

(©NTB)