Forrige uke ble det for første gang påvist smitte av Afrikansk svinepest hos tre villsvin i Sverige.

Godtgjørelsen for å sende inn prøver av skutte villsvin i Norge er i dag 1000 kroner for hanndyr og 2500 kroner for hunndyr. Årsaken til forskjellen er at hunndyrene er mest avgjørende for å holde bestanden oppe.

– Godtgjørelsen må økes, sier Strøm-Hågensen bestemt til Nationen.

Halden og nabokommunen Aremark er de to kommunene i Norge der man antar at det er mest villsvin. Dyrene kommer inn i landet fra Sverige i sørøst.

Flere årsaker

Strøm-Hågensen ramser opp flere grunner til at han mener den må økes.

– Det er dyrt å drive med villsvinjakt, det er viktig å ta i betraktning at dette tar tid for jegerne. Det er viktig å motivere folk til å bedrive villsvinjakt, særlig med tanke på det som skjer i Sverige, sier han.

– I tillegg har godtgjørelsen vært den samme i mange år, utdyper rådgiveren.

Han håper også at det blir innført andre tiltak fra myndighetene.

– Jeg håper at myndighetene gjør alt som kan gjøres for å øke jaktnivået, sier Bjørnar Strøm-Hågensen.

Får støtte i nabokommunen

Miljøvernkonsulent i Aremark kommune, Ann Kristin Halvorsrud, mener også at det er behov for en økning i godtgjørelsen.

– Det er absolutt et tiltak som er kan bidra til økt jakt på villsvin, sier Halvorsrud.

Hun forteller at kommunen foreløpig ikke har gått ut med noen særegen oppfordring om å skyte villsvin som følge av tilfellene av svinepesten i Sverige.

– Vi tror dette vil komme fra mer sentrale myndigheter om kort tid, derfor har vi valgt å ikke gjøre noe slikt tiltak på kommunalt nivå, forklarer Halvorsrud.

– Vi har generelt et inntrykk av at jaktintensiteten er høy i Aremark. Vi har flinke jegere her, sier hun.

Aremark kommune har lagt ut informasjon om påvisningen av svinepest i Sverige på hjemmesiden og lenke til Mattilsynets informasjonsside.

Vurderer å heve godtgjørelsen

Mattilsynet utelukker ikke at godtgjørelsen for å sende inn prøver av skutte villsvin kan bli økt.

– Vi ser på vi muligheten for å øke godtgjørelsen for prøvetaking av villsvin, sier sjefveterinær i Mattilsynet, Ole-Hermann Tronerud.

– Desto mer attraktivt det er å jakte villsvin, desto bedre, utdyper han.

Stabil bestand

Det finnes ingen oversikt hvor mange villsvin det er i Halden og Aremark, men ut ifra antallet skutte dyr som blir meldt inn er bestanden stabil for øyeblikket. I Halden ser de for tiden til og med en svak nedgang.

– De siste tallene viser tegn til en svak nedgang, men dersom vi ser over en lengre tidsperiode, for eksempel de siste 20 år, har det vært en kraftig økning, forteller Strøm-Hågensen.

– Det ser også ut til at vi klarer å begrense spredningen vestover ganske bra, fortsetter han.

Bjørnar Strøm-Hågensen er imidlertid tydelig på at situasjonen endrer seg.

– Tilbakegangen er noe vi ser i år. Hvordan situasjonen er om et år vet vi ikke, bildet endrer seg raskt, forklarer Bjørnar Strøm-Hågensen.