Telemark Bonde- og Småbrukarlag har fått analyseresultater fra Tyskland som de ikke får til å stemme med den offisielle historien om at ulvene som har vært i Skandinavia siden slutten av 1970-tallet er innvandret til Norge på egne bein.

Fylkeslaget har det siste året samlet inn DNA fra ulver som har dødd i Norge. En død ulv tilhører staten, så dermed er det ikke lov til å sanke inn hår eller andre deler som sitter fast på ulven.

Det som derfor er gjort er å innhente blod som ligger på bakken fra de døde ulvene. Blodet er sendt til laboratoriet ForGen i Hamburg for analyse. Også materiale fra finske ulver er sendt til ForGen.

Til sammen har fylkeslaget brukt i størrelsesorden 20.000 kroner på analysene, penger som er samlet inn fra frivillige. Blodet er innhentet av folk som har vært til stede under ulvefellinger, ifølge fylkeslaget.

Det er snakk om sju norske ulver som alle har dødd i løpet av det siste året. Blant dem er de to ulvene som ble felt i Slettås i Trysil under lisensjakta forrige vinter (se faktaboks). Det er også sendt hår fra en gammel ulvepels. I tillegg har ForGen mottatt og analysert DNA fra ni finske ulver.

Under landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som finner sted på Gardermoen i helgen, kommer Telemarks-Småbrukarlaget til å fremme forslag til en resolusjon.

Den går ut på at funnene må granskes nøyere og at flere ulver må analyseres hos ForGen: Småbrukarlaget «ønsker en åpen debatt om hva vi skal gjøre med ulveindivider der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon», heter det i resolusjonsforslaget som fylkeslaget har skrevet.

Nationen har spurt Nicole von Wurmb-Schwark, som er analyseansvarlig hos ForGen, om analyseresultatene enten dokumenterer eller tilbakeviser at de ulvene som er i Skandinavia er vandret inn via Finland og om resultatene enten dokumenterer eller tilbakeviser at det er genmateriale fra hund i den skandinaviske ulvebestanden.

Det vil hun ikke svare direkte på, men opplyser i stedet følgende:

– Det merkelige og interessante er at de analyserte ulvene i Norge har forskjellige haplotyper fra ulvene fra Finland. Det vil i det minste bety ingen av tispene i Finland er i slekt med ulv i Skandinavia. Det kan tenkes at bare hannulver er kommet til Norge fra Finland. Vi ser bare på morssiden, skriver Wurmb-Schwark i en e-post til Nationen.

ForGen har søkt i en database som inneholder info om ulve-DNA fra hele verden. Databasen heter Blast og tilhører National Center for Biotechnology Information i USA.

– Et annen interessant funn er at vi ser flere ulike haplotyper i prøvene fra Norge, som viser morslinjer fra ulike regioner, skriver hun.

Stedene det er snakk om er blant annet Latvia og en dyrepark i Frankrike, ifølge analysen som fylkeslaget har fått tilsendt.

Noen av de finske ulvene er også sannsynligvis, eller muligens, hybrider av hund og ulv, ifølge ForGen-analysen.

– Mitokondrisk DNA kan også fortelle hvorvidt prøven kommer fra en ulv eller en hund, i hvert fall i de fleste tilfeller. Vi har funnet mitokondrie-DNA som matcher mer med hund enn ulv, og det er selvsagt litt underlig. Det betyr for eksempel at det sannsynligvis var ei hundetispe i slektslinjen til det undersøkte dyret. Eller det kan være DNA fra kjente hybridlinjer, skriver Wurmb-Schwark.

Døde norske ulver

  • Dette er ulvene som er blitt analysert av ForGen:
  • To ulver skutt i Trysil i Hedmark 1. januar.
  • Én ulv skutt i Stange I Hedmark 3. januar.
  • Én ulv skutt i Åmot i Hedmark 20. juni.
  • Én ulv skutt i Melhus i Trøndelag 19. januar.
  • Én ulv skutt i Elverum i Hedmark 23. mai.
  • Én ulv skutt i Rendalen i Hedmark 12. mars.

NTNU Vitenskapsmuseet har satt i gang et prosjekt med å kartlegge ulvens opprinnelse ved hjelp av DNA-analyser. Det ble bestilt av Stortinget i 2016.

Regina Brajkovic og Vibeke Pedersen fra Småbrukarlaget i Telemark mener analysene fra ForGen vanskelig lar seg å forene med historien om at ulven i Skandinavia er innvandret på egne bein fra Finland.

Analysene viser ifølge Brajkovic at ulvene i både Norge og Finland kan ha sitt opphav over store deler av Europa og Russland.

– Vi ønsker å vite hva som er forklaringen på disse analyseresultatene, sier Brajkovic, som er nestleder i Telemark Bonde- og Småbrukarlag, til Nationen.

– Vi ønsker å vite sannheten og en ærlig debatt om ulven i Norge, sier Pedersen, som er styremedlem i Fylkeslaget.

– Det virker lite trolig at ulv kan ha endt opp i Norge fra Latvia eller en fransk dyrepark på egen hånd, sier Pedersen.

De to opplyser at det har vært relativt enkelt å samle inn både DNA og penger til prosjektet.

– Ulven kan selvsagt i teorien ha gått fra Spania til Finland, men det er veldig mange ulver som den må passere på veien. Hvorfor har den gått til Finland om det er ledig plass i Frankrike eller Tyskland? Det virker lite logisk for meg, sier Brajkovic.

Pedersen mener funnene som ForGen har levert er sjokkerende.

– Dyrene ser ut til å komme langt unna fra. Ulvene ville ha brukt mange generasjoner hvis de skulle ha gått hit, sier hun.

– Funnene peker i samme retning som det folk i Hedmark har sagt i årevis. Det er dramatisk og opprivende for både dem som har trodd på staten og dem som ikke har gjort det, sier Brajkovic.

Pedersen sier funnene er triste også for dem som ønsker sterkt vern av ulv i Norge.

– Ulven, i betydning lokale reinraset ulvebestander, ser også ut til å være virkelig truet, samstemmer de to representantene fra Telemark.