Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er elitemelken farlig? Eller gir den god helse?

Vi har verdens beste melk. Stikker man et hull i juret og henter ut melka, er den helt rein, skriver Ragna Kronstad

Det er mulig å ha en annen vinkling på melk enn at den er farlig. Melka kan for eksempel forebygge mot helseplager, skriver Ragna Kronstad. Foto: Colorbox.com/Haivoronska_Y

Tine feirer sine elitemelkbønder som året gjennom klarer å levere melk med svært lave bakterie- og sporetall blant annet. Samtidig kaller Opplysningskontoret for melk melka for farlig. Bøndene eier første aktør og finansierer den andre. En forskningsformidler fra melkebøndenes eget organ har formidlet på Forskning.no at melka i juret kan være full av bakterier.

Likevel er det i dag lov med tilfeldig salg av melk. Du som melkeelsker kan svinge innom tunet til en tilfeldig bonde du ikke vet noe om drifta til, og kjøpe noen liter. Og du som bonde kan selge til en smørblid kunde som ikke kan noe om melk.

Tilbake til juret og melka. Stikker man et hull i juret og henter ut melka, er den helt rein. Melka kan bli infisert av sykdomsfremkallende bakterier i spenegangen, av skitt på juret, skitne hender, sporer og støv fra lufta, biofilm i melkeanlegget og på tanken. Og så kan det utvikle seg bakteriekulturer og toksiner i etterkant, om ikke melka bevares riktig. Det handler om hygiene og friske dyr, ikke at melka i seg selv er farlig. Det er det første og viktigste premisset for en konstruktiv utvikling av et nytt regelverk for omsetning av rå melk.

Kunnskapen om hvordan unngå uheldige bakterier er utrolig høy i Norge. Vi har verdens beste melk. Og kommer den fra ei frisk ku eller geit, som er blitt melka av en bonde med god hygieneforståelse, rutiner og kontroll så kan den drikkes. Det gjør så å si alle melkebønder i Norge. De dør av å ha verdens farligste yrke, men ikke av å drikke melka si.

Det finnes forskning som viser at barn får mindre allergier og atopisk eksem av å drikke rå melk rett fra gården. Disse studiene viser også at den beste kombinasjonen for å få sunnest mulig barn er å la dem vokse opp på gård og drikke melka der. Men isolert sett er også rå melk rett fra gården en god forebygger. Dette viser ulike studier som er gjennomført i rurale områder i Europa, inkludert England. I alle studier er det kontrollgruppene som ikke får rå melk, som kommer dårligst ut på statistikk over allergier og astma-plager. Denne forskningen ble nylig presentert på et seminar om rå melk i regi av Norsk Gardsost i Oslo.

Det er altså mulig å ha en annen vinkling på melk enn at den er farlig. Den kan være forebyggende mot noen av største helseplagene i vekst i den moderne, sterile verden. Det ble også vist til enkelte undersøkelser som viste at noen som ikke tålte melk fra butikken, tåler melk rett fra gården.

«Melkebønder dør av å ha verdens farligste yrke, men ikke av å drikke melka si.»

Annonse

Man vet ikke helt sikkert hva som er årsaken til dette, mener professor Ton Baars fra Raw Milk Institute, som presenterte mesteparten av forskningen på dette seminaret. Er det behandlinga av proteinene, enzymene eller de gode bakteriene som følger med melka? Her må mere forskning til. Vi er i dag bare i startgropen av å forstå tarmen og fordøyelsen hos mennesker. Og det er også mange individuelle forskjeller.

I Italia og Frankrike står det melkeautomater hvor forbrukere kan hente fersk rå melk. I Tyskland finnes det en lang tradisjon for såkalt Vorzugmilch. Denne «foretrukne» melka er fra egne gårder som er godkjent for å selge rå melk til små barn. Systemet har eksistert siden 1903. Å se på hva som ligger til grunn for regelverk og kontroll her, kan være et utgangspunkt for utforming av et nytt regelverk i Norge.

Ja, tuberkulose var et problem på 50- tallet. Men det er ingen automatikk at tuberkulose kommer tilbake bare fordi vi endrer et regelverk fra etter 2. verdenskrig tilpasset 2000-tallet.

Kunnskapen i fjøset og teknologien har endret seg. Det er overkommelig å få på plass gode kontroll- og salgsrutiner tilpasset et nisjeprodukt, samt å spre god kunnskap om melkehygiene til en liten gruppe melkeelskende forbrukere.

Og så til slutt, får jeg tak i rå melk, drikker jeg den med glede på grunn av smaken. Da tar jeg heller kaffen svart, med et eget glass melk ved siden av. Har jeg kjøpemelk blir det kaffe latte. Helsegevinster har jeg merket lite til, bortsett fra at mine barn ikke har noen allergier Det kan jo skyldes melka og de mange gårdsbesøk de har måtte bli med på. Jeg hverken hoppet i høyet eller drakk rå melk på begynnelsen av 80-tallet, og jeg var mye plaget av allergier og eksem som lite barn og i oppveksten. Men jeg vokste jo opp i en nærmest middelaldersk tid – da også smør var moralsk forkastelig. Men mer om det sunne melkefettet en annen gang!

Neste artikkel

Bartnes vil ikkje avlyse konkursfaren heilt