Polen trosser EU og vil på egen hånd forlenge et forbud mot import av ukrainsk korn til landet fra midnatt, sier landets statsminister.

– Vi vil forlenge dette forbudet på tross av at EU-kommisjonen er uenig, sier Mateusz Morawiecki under et arrangement i byen Elk nordøst i Polen.

– Vi kommer til å gjøre dette fordi det er i den polske bondens interesse, tilføyer han.

Statsministeren hadde på forhånd varslet at Polen ikke ville åpne sine grenser for ukrainsk korn dersom EUs midlertidige forbud ikke ble forlenget. Et ensidig importforbud vil være et brudd på EUs felles handelsregler, ifølge Politico.

Ungarn forbyr import av 24 varegrupper

Ungarn vil også innføre et eget importforbud fra Ukraina. De vil stanse hele 24 ulike landbruksprodukter. Ungarn innfører importforbud mot til sammen 24 landbruksprodukter fra Ukraina, ifølge et dekret fra regjeringen.

På listen over forbudte importvarer står blant annet korn, grønnsaker, flere kjøttprodukter og honning, melder nyhetsbyrået Reuters fredag kveld. Forbudet trer i kraft lørdag.

Dekretet ble offentliggjort kort tid etter at EU-kommisjonen besluttet å ikke forlenge et midlertidig importforbud mot ukrainsk korn til Ungarn og fire andre EU-land. Dermed utløper det ved midnatt fredag.

Ungarn har i likhet med Polen krevd at forbudet forlenges. Polen har varslet at de ensidig forlenger importforbudet.

Også Slovakias landbruksminister Jozef Bires sier at landet vil forlenge forbudet mot import av ukrainsk korn og dermed trosse EUs avgjørelse om opphevelse.

Kritisk for polske bønder

Nationen besøkte tidligere i år det sørlige Polen, hvor bønder forteller at billig ukrainsk korn som eksporteres fra Ukraina, er i ferd med å knekke bønder i nabolandene.

– For i år og neste år kommer dette til å være økonomisk veldig vanskelig. Om bønder klarer seg et år eller to kan det gå bra, men om bønder har mye gjeld, og dette fortsetter, så er det konkurs, sa Wojciech Jachimczak, utenfor Krakow.

Les også

Billig ukrainsk korn kan knekke Wojciechs gård: – Situasjonen vil være katastrofal

Den polske regjeringa uttalte også til Nationen at de har vært kritisk til EUs handlekraft på dette området. Viselandbruksminister Ryszard Bartosik uttalte følgende:

– Fra vårt perspektiv handlet de ikke raskt nok. Tiltakene de kom med var for trege. Vi forstår at det er litt ulike interesser, det er ikke i vår interesse at all kornet kommer inn i landet vårt, samtidig som land som Spania og Italia trenger mye mais fra Ukraina.

EU-kommisjonen vil oppheve forbudet

– De eksisterende tiltakene utløper i dag, sier EU-kommisjonen i en uttalelse.

Kornforbudet har ført til splittelser i EU. Det ble innført i begynnelsen av mai for å sikre at landbruksvarer fra Ukraina kunne nå ut i verden via såkalte «solidaritetsveier» gjennom Europa.

Etter at kornavtalen med Russland opphørte i juli, har Ukraina vært helt avhengig av disse solidaritetsveiene.

Men siden landene i Ukrainas nærområder fryktet at varene ville ende opp i deres land og undergrave deres eget landbruk, ble det innført et såkalt forebyggende tiltak i fem land – Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Importforbudet gjelder fire landbruksprodukter fra Ukraina – hvete, mais, raps og solsikke – som altså ikke kan selges innenfor disse landenes grenser.

Saken har ført til heftig debatt mellom EU-landene, der et flertall av landene samt Ukraina har krevd det midlertidige importforbudet fjernet.

Truet med ensidig forbud

Også nasjonalforsamlingen i Bulgaria har gått inn for dette. Torsdag vedtok et flertall av de folkevalgte en resolusjon om å oppheve forbudet i «solidaritet med Ukraina».

Bulgaria har nemlig opplevd sterkt økende priser som følge av importforbudet.

Polen, Ungarn, Romania og Slovakia har derimot krevd at importforbudet forlenges til å gjelde fram til nyttår.

De fire landene truer med å innføre egne forbud mot kornimport fra Ukraina dersom det ikke skjer.

– Polen vil ikke tillate at ukrainsk korn oversvømmer oss. Uansett hva Brussel bestemmer, vil vi ikke åpne grensene våre, uttalte Polens statsminister Mateusz Morawiecki nylig.

Et ensidig importforbud vil være et brudd på EUs felles handelsregler, ifølge Politico. Det er også uklart om dette vil stenge veien helt for transitt av ukrainsk korn gjennom Europa.