Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helleland: Norske foreldrepenger styres ikke fra Brussel

Den norske foreldrepengeordningen skal ikke styres fra Brussel, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). 

Kritisk: Barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland vil ikke at ESA skal styre norske regler for foreldrepermisjon. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Regjeringen avviser ESAs vurdering om at ordningen med foreldrepenger omfattes av likestillingsdirektivet.

– Brussel skal ikke styre den norske foreldrepengeordningen, sier Helleland etter at det mandag ble klart at EØS-tilsynet ESA løfter feiden om likestilte foreldrepenger inn for EFTA-domstolen.

ESA mener at de norske reglene om at far kun har rett på foreldrepenger dersom mor arbeider eller studerer, bryter med likestillingsdirektivet.

Les også: ESA mener Norge diskriminerer fedre

For og mot

Helleland sier til NTB at hun, i den norske debatten om hvordan politikerne kan legge til rette for et mer likestilt foreldreskap, ser argumenter både for og mot endringer i foreldrepengeordningen.

– Jeg er i gang med å se på oppfølging av barnefamilieutvalget, som har sett på ulike støtteordninger for familiene. Min holdning er at det må være opp til norske myndigheter, ikke ESA, å bestemme hvilke vilkår som skal være oppfylt for å få foreldrepenger i Norge, sier hun.

Les også: Norge best på å innføre EU-direktiver

Ingen rettighet

Annonse

Barne- og likestillingsministeren slår fast at Norge har en av de rauseste ordningene i verden.

– De fleste land er ikke i nærheten av vår ordning. Og jeg registrerer at ESA er enig med oss i at det ikke er en plikt etter EØS-avtalen å tilby foreldrene foreldrepenger. Det er et perspektiv som er greit å ha med seg, sier Helleland.

En likestilt rett til foreldrepenger er anslått å koste 800 millioner kroner i året. På spørsmål om det er aktuelt å gå løs på kontantstøtten for å innfri ESAs krav, sier Helleland:

– Regjeringen, med Høyre, Frp og Venstre, ønsker å ivareta familienes valgfrihet og fleksibilitet i barnets første leveår. Vi har derfor ingen planer om å fjerne kontantstøtten.

Les også: Presidenten - intervju med ESA-president Bente Angell-Hansen

Neste artikkel

Steker søte hvaler for å unngå avgift