Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

UD: Uklart hvilke økonomiske konsekvenser EU-avtalen har for Norge

Utenriksdepartementet har ennå ikke bestemt seg for hvor mange EU-programmer Norge vil delta i i perioden framover. Kostnadene blir trolig høyere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vurderer hvor mange EU-programmer Norge vil delta i i perioden 2021–2027 etter langtidsbudsjettenigheten denne uken. De største programmene er svært kostbare. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB scanpix
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vurderer hvor mange EU-programmer Norge vil delta i i perioden 2021–2027 etter langtidsbudsjettenigheten denne uken. De største programmene er svært kostbare. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB scanpix

EU-landene ble tirsdag enige om en krisepakke som skal bidra til økonomisk gjenreisning i EU-land som er hardt rammet av koronapandemien. De ble også enige om et langtidsbudsjett for perioden 2021–2027.

Norge er ikke medlem i EU, men har forpliktelser blant annet gjennom EØS-samarbeidet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier de ennå ikke har oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser langtidsbudsjettet kan få for Norge.

– Vi må nå se nærmere på hvordan EUs nye langtidsbudsjett for 2021–2027 vil påvirke vår programdeltakelse, og vi er i løpende dialog med EU om dette, sier Søreide, som er glad for enigheten mellom EU-landene.

Antall programmer

I perioden 2014 til 2020 har Norge deltatt i tolv EU-programmer. Det største er forskningsprogrammet Horisont, som i forrige periode kostet Norge rundt 18 milliarder kroner. I neste periode blir det dyrere.

EØS-landenes økonomiske bidrag beregnes ut fra bruttonasjonalprodukt (BNP) i forhold til EU-landenes BNP. Det kalles proporsjonalitetsfaktoren.

Ifølge NTBs beregninger vil Norges andel bli 21,3 milliarder kroner med dagens valutakurs, eller rundt 3 milliarder kroner årlig.

– Viktige detaljer gjenstår, og de endelige tallene vil først foreligge etter at EU-parlamentet og medlemslandene har gitt sin tilslutning. I første omgang må vi fatte en endelig beslutning om hvilke programmer vi skal delta i under neste periode, sier Søreide.

Gode nyheter for Norge

Med det nye langtidsbudsjettet og redningspakken presser EU på for å gå gjennom en grønn omstilling av europeisk økonomi, mener Søreide.

– Norge vil samarbeide tett med EU og sikre at norsk industri og næringsliv blir viktige bidragsytere for å få ned klimautslippene.

Derfor er budsjettenigheten også gode nyheter for Norge.

– Vår verdiskaping og velferd er avhengig av utviklingen i europeisk økonomi. Det er derfor svært viktig også for Norge at EU lykkes med utviklingen av sitt økonomiske samarbeid.

Neste artikkel

Nå kan det bli newzealandsk biff og ost på svenskehandel