Såg ikkje grunn til kritikk mot Noreg

EU-parlamentarikarar har bede kommisjonen gripe inn mot norsk forvalting av havområda ved Svalbard. Dei vart møtt med stille frå EUs miljøkommissær.

Svarte: EUs miljøkommissær Janez Potocnik svarte denne veka EU-parlamentet på spørsmål om Noregs rolle i havområda rundt Svalbard. Foto: Georges Boulougouris, EU-kommisjonen.

Som Nationen skreiv tidlegare denne veka, har fiskerikomiteen i EU-parlamentet kritisert den norske tolkinga av Svalbardtraktatens verkeområde og den norsk-russiske forvaltinga av fiskeressursane i Barentshavet. Komiteen meiner Noreg og Russland tileignar seg fiskemoglegheiter på kostnad av EUs medlemsland i område utanfor Svalbard, og har bede EU-kommisjonen ta grep mot Noreg.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997