Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Piratkopierte sprøytemidler florerer i Europa

Patentstyret advarer om at europeiske produkter som importeres til Norge, kan inneholde rester av piratkopierte sprøytemidler. Disse midlene er det ingen som har kontroll over, eller vet hva inneholder.

Store mengder piratkopierte sprøytemidler havner på europeiske åkre - ofte også uten at brukerne vet om det. Foto: Erling Fløistad / Nibio
Store mengder piratkopierte sprøytemidler havner på europeiske åkre - ofte også uten at brukerne vet om det. Foto: Erling Fløistad / Nibio

Det er EUs Åndsverkkontor, EUIPO, som har sluppet en rapport om bruk av piratkopierte sprøytemidler i det europeiske landbruket. Rapporten tar hovedsakelig for seg de økonomiske konsekvensene, som ifølge kontoret er på mer enn 1,3 milliarder euro årlig.

Faktisk er 13,8 prosent av sprøytemiddelet som omsettes i EU, piratkopiert, ifølge rapporten. Hellas er landet der de piratkopierte midlene utgjør størst andel av totalen, men Tyskland er landet hvor det rapporten kaller tapte inntekter er høyest, med 300 millioner euro. Rapporten har kun tatt for seg industribruk, ikke hvor mye som eventuelt er omsatt i butikk til private (ofte i neste ledd).

Advarer mot risiko

Økonomene som har utarbeida rapporten, anslår at drøyt 2600 lovlige jobber også går tapt, sammenligna med dersom hele markedet hadde vært dekka av lovlige midler. De faststlår ikke hvor omfattende bruken er, men europeisk landbruk er storforbruker av sprøytemidler - selv om tallene er på vei nedover.

– Dette viser hvor omfattende og alvorlig problemet med piratkopiering har blitt, sier seniorrådgiver Hedvig Bengston i Patentstyret i en pressemelding.

• Les også: EU åpner for å forby glyfosat

De er bekymra for risikoen ved de piratkopierte midlene. EU har nemlig svært strenge krav som sprøytemidlene må oppfylle for å godkjennes for markedet, blant annet for å sikre at visse ulovlige stoffer ikke puttes i midlene og at sluttresultatet ikke er farlig for dyr og mennesker, utover artene de skal være farlige for. De piratkopierte midlene produseres utenfor enhver slik kontroll.

Annonse

– De som er involvert i handel med piratkopier nøyer seg ikke lenger med falske t-skjorter og vesker, men ønsker å oppnå profitt også på produkter som kan forurense landbruksprodukter og være skadelig for helse og miljø, sier Bengston i meldinga.

Smugles over grensene

Europol og andre europeiske politiinstanser har gjort flere beslag av ulovlige sprøytemidler, eller sprøytemidler med ukjent opphav. Rapporten inneholder flere eksempler, blant annet en container med 5 tonn thiamthoxam, hvor stoffet var pakket slik at tollerne ble mistenksomme. Undersøkelser viste at bøttene i containeren inneholdt stoffet det sto de gjorde, men forsendelsen var ikke klarert.

• Les også: Landbruket taper, mens biene fortsatt dør

I et annet tilfelle, også i 2015, hadde Europol en stor internasjonal operasjon med mål om å finne og beslaglegge ulovelige sprøytemidler. Totalt ble over 190.000 kilo, 190 tonn, av piratkopierte eller på andre måter ulovlige midler konfiskert.

EU slår hardt ned på smugling og produksjon av ulovlige midler, ettersom plantevernmidler er noe av det som er strengest regulert på det europeiske fellesmarkedet.

Neste artikkel

Mer enn hundre dyr funnet døde – bonden kan slippe fengsel