Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge og EU enige om ny avtale om handel med landbruksvarer

Norge og EU er enige om å øke den tollfrie importkvoten for ost til Norge med 1.200 tonn, mens importkvotene for kjøttprodukter samlet øker med 2.550 tonn.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var i høst i møter med EUs landbrukskommisær Phil Hogan i Brüssel Foto: Eva Aalberg Undheim
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var i høst i møter med EUs landbrukskommisær Phil Hogan i Brüssel Foto: Eva Aalberg Undheim

Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.

– Vi har gitt EU kvoteøkninger der vi allerede har eksisterende import. Samtidig åpner den nye avtalen for noe mer import av matspesialiteter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Ved forrige korsvei tok dette nesten to år for EUs del.

Ribbemangel

I tillegg til økte importkvoter for ost, storfekjøtt og andre kjøttprodukter får EU en ny kvote for eksport av ribbe til Norge på 300 tonn. Kvoten er tidsbegrenset til desember og skal bidra til å stille ribbemangelen i norske butikker før jul.

Les også: Bondebønn til Bakke-Jensen: Si nei til EU

Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale. Han viser til at EU i hovedsak har konsesjoner for varer der det allerede er import til ordinær toll eller der det eksisterer et langsiktig importbehov.

– Avtalen har dessuten et smalere produktomfang enn den forrige artikkel 19-avtalen som ble ferdigforhandlet under den forrige regjeringen, anfører han.

Mindre økning

Som følge av avtalen økes den tollfrie importkvoten for ost til 8.400 tonn. Men importen av ost fra EU var i fjor på over 11.300 tonn, hvilket innebærer at mye kom til Norge utenfor kvoten og til ordinær toll.

Den rødgrønne regjeringen økte i sin tid importkvoten for ost med 2.700 tonn og for kjøttprodukter med 3.100 tonn – altså mer enn hva Dale legger opp til nå.

Les også: Ber politikarar bremse import av meierivarer

Den nye avtalen gir heller ikke konsesjoner til EU for saue- og lammekjøtt, av hensyn til det som beskrives som "en krevende markedssituasjon" i Norge.

Ellers økes kvoten for blomstrende potteplanter med 12 millioner kroner til 20 millioner samt at EU er gitt en økning i importkvoten på mais til fôrindustrien.

For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.

– Krevende

Annonse

Avtalen skal nå oversettes til alle EUs språk og legges fram for EUs ministerråd. På norsk side skal Stortinget si sitt.

Forhandlingene er politisk sprengstoff på begge sider av bordet. Mens EU kjemper hardt for å få revet ned de norske handelsbarrierene, frykter norske bønder at de skal bli utkonkurrert hvis de tollfrie kvotene øker og tollsatsene går ned.

Les også: Jon Georg Dale meiner jordbruket er tent med EØS-avtalen

Landbruksministeren medga overfor NTB i mars at det sto om vanskelige spørsmål i lange og tidkrevende forhandlinger.

– Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig. Det gjør at alle slike forhandlinger er krevende, sa han.

I tillegg til økte importkvoter for ost, storfekjøtt og andre kjøttprodukter får EU en ny kvote for eksport av ribbe til Norge på 300 tonn. Kvoten er tidsbegrenset til desember og skal bidra å stille ribbemangelen i norske butikker før jul.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Ved forrige korsvei tok dette nesten to år for EUs del.

Frist om to uker

Da Nationen snakket med Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete i mars sa hun at hun ventet at regjeringen ville presse på for å få saken gjennom Stortinget før sommeren og høstens stortingsvalg, dersom det ble enighet med EU.

Ifølge stortingsekretariatet er fristen for å legge fram saker til Stortinget før sommeren 21. april.

– Hvis ikke kan en ny regjering trekke saken og gå i nye forhandlinger med EU, sa Navarsete.

Nationen kommer med mer.

Neste artikkel

EU sier ja til Bayers oppkjøp av Monsanto