Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge fortsatt best i EFTA-klassen

Norge utmerker seg nok en gang som EFTA-landet som gjennomfører flest direktiver, men gjennomføringen av forordninger innen fristen har blitt noe dårligere.

Norge har tidligere ligget godt an på blant EU- og EØS-landene når det gjelder gjennomføring av direktiver. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det viser den 42. resultattavla for det indre markedet per 31. mai 2018, utarbeidet av overvåkingsorganet ESA.

Konklusjonen er at de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjør fremskritt i gjennomføringen av nytt EØS-regelverk innen tidsfristene.

Norge gjennomfører nær sagt alle direktiver i den nasjonale lovgivningen i tide. Faktisk har det såkalte gjennomføringsunderskuddet gått ned fra 0,5 til kun 0,1 prosent. For forordninger har det imidlertid gått opp fra 0,1 prosent til 1,1 prosent. Det betyr at Norge hadde 33 utestående forordninger da fristen for innmelding utløp. ESA merker seg dog at Norge gjennomførte 22 av dem kort tid etter innmeldingsfristen og etter det hadde 11 forordninger på vent.

Island gjør gode fremskritt i gjennomføringen av både direktiver og forordninger, ifølge ESA. Gjennomføringsunderskuddet når det gjelder direktiver har gått ned fra 1,8 prosent til 1 prosent. For Liechtensteins del har det bedret seg fra 1,3 til 0,7 prosent.

Annonse

Senere i sommer kommer EU-kommisjonens egen resultattavle, og ESA vil da utarbeide en oppdatert sammenligning. I 2016 var vi det eneste landet av de 31 i hele EU/EØS-området som hadde gjennomført alle direktiver innen fristen.

©NTB

Neste artikkel

Importen av storfekjøtt er kraftig redusert