Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NHO: Svært gledelig at Norge får unntak fra EUs toll på stål

EU-kommisjonen har vedtatt toll på stålprodukter, men Norge får unntak fra beskyttelsestiltaket. Svært viktig og gledelig, mener NHOs internasjonale direktør.

Oslo 20180628.Tore Myhre, avdelingsdirektør for internasjonal avdeling i NHO, er fornøyd med toll-nyheten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Norge er fullt ut deltaker i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, og da er det viktig at avtalen beskytter Norge når en handelskrig oppstår. For flere norske bedrifter er import og eksport av stål fra og til EU viktig, sier direktør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling til NTB.

Han mener tollunntaket viser fordelene ved å være med i EØS.

– Dette viser at Norge har en bedre beskyttelse gjennom EØS-avtalen enn om vi kun hadde en ordinær frihandelsavtale med EU, sier Myhre, som minner om at Sveits ikke ble unntatt.

«Gode nyheter»

Gode nyheter, istemmer statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg er spesielt glad for å se at EØS-avtalen virker etter sin intensjon. Norske bedrifter er helt avhengig av at det indre markedet mellom EØS-landene kan fungere uhindret, sier han.

Norge har hele tiden ment at beskyttelsestiltak mot norsk eksport vil være i strid med prinsippet om like konkurransevilkår mellom landene som er med i EØS.

Frykt for dumping

EUs beskyttelsestiltak kommer som en konsekvens av USAs nye ekstratoll på stål og aluminium.

Det EU frykter, er at utenlandske produsenter skal begynne å omdirigere varene sine til europeiske markeder fordi de nye tollbarrierene i USA gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit.

Annonse

Foreløpige analyser tyder ifølge EU-kommisjonen på at nettopp dette har skjedd. Den nye kvoten skal derfor gi en midlertidig beskyttelse mens EU fortsetter å overvåke utviklingen.

Venter på svar om aluminium

EU har så langt kun innført beskyttelse for stål, men det er ventet at lignende beskyttelse også kan bli innført for aluminium.

Dersom Norge ikke får unntak fra toll på aluminium, kan det ramme den norske aluminiumsindustrien knallhardt.

– Det kan hende at handelskrigen trappes opp til å inkludere andre varer. Vi regner imidlertid med at om EU innfører toll på aluminium, så unntas Norge også der fordi dagens vedtak viser til EØS-avtalen og er en prinsipiell beslutning, sier Myhre.

Da statsminister Erna Solberg (H) var på besøk i Brussel i begynnelsen av juni, kom EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker med klare løfter om at beskyttelsestiltakene ikke ville ramme Norge, verken for stål eller aluminium.

– Det vil faktisk ikke få noen konsekvenser for Norge i det hele tatt, sa Juncker.

Midlertidig tiltak

EU-tollen som ble vedtatt onsdag, gjelder 23 kategorier av stålprodukter. Den gjelder i første omgang midlertidig i 200 dager.

Beskyttelsestiltaket går ut på at det blir innført en importkvote som bygger på historiske tall. Import som overstiger kvoten, vil bli ilagt ekstratoll på 25 prosent.

EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein slipper unna. I tillegg får enkelte utviklingsland unntak.

Neste artikkel

Ulønnsomt å satse mer på solenergi