Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nesvik vil ha norsk kvote for EU-landenes snøkrabbefangst

EU vil tilrettelegge for at medlemslandene kan drive snøkrabbefangst i norske farvann, men fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier at norske kvoter må til.

Fiskeriminister Harald T Nesvik er skuffet over at EU nok en gang foreslår at medlemslandene kan utstede snøkrabbelisenser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Fiskeriminister Harald T Nesvik er skuffet over at EU nok en gang foreslår at medlemslandene kan utstede snøkrabbelisenser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

EUs forslag baner vei for inntil 20 snøkrabbelisenser som ifølge Nærings- og fiskeridepartementet strider med norske rettigheter og en avgjørelse i Høyesterett.

Fiskeri- og sjømatminister Nesvik sier at han er skuffet over forslaget.

Annonse

– Vi er rede til å gjenoppta diskusjonene om snøkrabbe i de bilaterale forhandlingene. Dette forutsetter imidlertid at EU respekterer Norges suverene rettigheter på kontinentalsokkelen, sier han.

Ifølge havretten kan ikke andre land gi fartøyene sine lisenser til fangst av snøkrabber på norsk kontinentalsokkel uten norsk samtykke. Det vil si at EU-fartøy trenger en kvote gjennom den bilaterale fiskeriavtalen mellom EU og Norge.

Partene skal innlede forhandlinger i månedsskiftet november/desember.

Neste artikkel

Svenskene reagerer EU-forslag