Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til EU med 600 nye medlemmer siden nyttår

Nei til EU merker stor tilstrømning av nye medlemmer. Organisasjonens leder sier det er diskusjonen om hvorvidt Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer som er hovedgrunnen til veksten.

Kathrine Kleveland er leder av Nei til EU. Foto: Werner Dallawara
Kathrine Kleveland er leder av Nei til EU. Foto: Werner Dallawara

Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU, forteller at folk i mye større grad enn vanlig oppsøker organisasjonen og melder seg inn på eget initiativ.

– Vi opplever det største engansjementet siden 1994, sier Kleveland til Nationen.

De siste månedene har den folkelige motstanden mot at Norge skal slutte seg til EU-byrået Acer vært økende. Eksempelvis har LO nylig arrangert fanemarkering foran Stortinget, og Facebook-gruppa ved navn «Stopp Acer» nærmer seg i skrivende stund 19.000 medlemmer, etter å ha blitt grunnlagt for under ei uke siden. Også på Nationens statistikk over hva som leses og deles, er det åpenbart at interessen for Acer er stor.

– Dette er en sak som treffer og som er viktig. Folk vil ikke gi fra seg råderett og styring over energipolitikken. Det er ingen grunn til at EU, som vi har sagt nei til å melde oss inn i to ganger, skal få råderett over energipolitikken. Folket sier fortsatt nei til EU, sier Kleveland.

Forrige uke konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at en mulig norsk tilslutning til EUs energiunion og dermed Acer ikke er en så inngripende suverenitetsavståelse at den trenger et to tredels flertall for å gjennomføres.

Annonse

Følgelig vil det ikke være nødvendig med mer enn simpelt flertall i Stortinget for at Norge skal slutte seg til energibyrået.

Denne uka ble det også klart at de store LO-forbundene Fellesforbundet og Fagforbundet sier nei til Acer, melder avisa Fri Fagbevegelse.

Nei til EU kunne notere 20700 medlemmer ved nyttår, og etter 100 innmeldinger hittil denne uka, er medlemstallet nå oppe i rundt 21300. Organsasjonen kan også melde om økt oppslutning på Facebook, hvor det er tilkommet 7000 nye følgere så langt i 2018.

– Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen. For en organisasjon er det alltid en jobb å holde medlemstallet oppe, og det er gledelig at de kommer av seg selv, sier Kleveland.

Fakta

ACER

EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; ACER) ble grunnlagt 3. september 2009.

Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.

ACER skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for ACER, skal tas inn i EØS-avtalen.

Neste artikkel

Raudekrossen har hatt oppdrag nesten kvar dag. Ber folk revurdere fjellturen