Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

LO-sjefen tar EØS-avtalen i forsvar

LO-leder Gerd Kristiansen har en klar melding til EØS-opprørerne i LO: Ledelsens utgangspunkt er at EØS-avtalen skal forbli en del av LOs Europa-politikk.

LO-leder Gerd Kristiansen, her under Arbeiderpartiets landsmøte nylig, samler mandag troppene til den 34. ordinære LO-kongressen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kristiansen viser til innstillingen til handlingsprogram som foreligger før LO-kongressen åpner mandag.

– Der er sekretariatet tydelig på at EØS-avtalen fortsatt skal være en del av LOs Europa-politikk. Det er utgangspunktet vårt, sier hun på spørsmål fra NTB.

– Men vi skal ha redaksjonskomiteer som skal jobbe under hele kongressen. Fellesskapet vårt er mye sterkere dersom vi kommer ut med enstemmige vedtak enn hvis vi kommer ut som en splittet forsamling, sier Kristiansen.

• Nationen arrangerer EØS-debatt den 10. mai på Kulturhuset i Oslo. Les mer på arrangementets Facebook-side

LO-sekretariatets EØS-innstilling

LO vil:

Kreve at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.

Gå inn for at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.

Delta aktivt i EFTAs konsultative komité for å fremme arbeidstakerrettigheter og den sosiale dimensjonen.

Flere LO-forbund vil si opp eller reforhandle EØS-avtalen. Saken blir en av de heteste potetene på kongressen, som er LOs høyeste myndighetsorgan og holdes hvert fjerde år.

– Tjent oss godt

Ifølge Nei til EU har fire LO-forbund vedtak på å si opp EØS-avtalen, mens ytterligere tre ønsker å reforhandle den.

Kristiansen, som takkes av som leder under kongressen, advarer mot et radikalt EØS-vedtak.

• Les også: EØS-ministeren går sterkt imot å reforhandle EØS-avtalen

– For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen. Når man legger sammen fordeler og ulemper, har avtalen over de årene vi har hatt den, tjent oss godt, selv om den har med seg en del elementer vi gjerne skulle vært foruten, sier hun.

I LO-sekretariatets innstilling heter det at ILO-regler og norske avtaler og lovgiving «må gis forrang» foran EUs regler, og at en slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.

– Må sies opp

Økt oppmerksomhet rundt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, flere dommer som har gått i EØS-kritikernes favør og brexit har aktualisert EØS-debatten.

EL og IT Forbundet mener EØS-avtalen må erstattes av en handelsavtale. Forbundet mener avtalen har fått en langt større innvirkning på norsk arbeids- og samfunnsliv enn forutsatt og viser til at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning.

«For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen. »

Gerd Kristiansen, avtroppende LO-leder
Annonse

Forbundets leder Jan Olav Andersen tror LOs forhold til avtalen kan endre seg i år.

– EØS-avtalen har vokst i omfang og hindrer nødvendige og ønskede tiltak for å beholde et ryddig arbeidsliv og norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han til NTB.

– Håpløst prosjekt

Men EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) mener det er et håpløst prosjekt å skulle si opp eller reforhandle EØS-avtalen, og at en eventuell reforhandling bare vil gi Norge en dårligere avtale. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe sier til Klassekampen at det ikke er mulig å få en bedre avtale enn den Norge har i dag.

• Kommentator Eva Nordlund: – EØS-bløffen må knuses

Bakke-Jensen avviser at avtalen og den frie flyten av arbeidskraft den fører med seg, gjør at Norge «importerer» sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet er grenseoverskridende. EØS-avtalen gjør at vi kan samarbeide mot dette, sier statsråden til NTB.

Ser tre konfliktsaker

På LO-kongressen skal ny ledelse velges og den politiske kursen stakes ut for de neste fire årene.

Også spørsmålet om vern eller konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skaper splid i LO-familien.

• Les også: 25 år til trass

Frontene er også steile, blant annet mellom Fagforbundet og Fellesforbundet, når det gjelder å åpne mer opp for seks timers arbeidsdag.

– Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å lande med vedtak som gagner medlemsmassen vår, sier Kristiansen.

Neste artikkel

– Eg trur ikkje dette handlar om himmel og helvete