Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krabbefiskere mener EU bør straffe Norge 

Norge nekter EU å fange snøkrabbe utenfor Svalbard. Europeiske fiskere ber EU-kommisjonen sette hardt mot hardt. 

Snøkrabben har de siste årene spredt seg mer og mer i norske farvann. Eksperter mener den etter hvert kan bli en milliardindustri for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Snøkrabben har de siste årene spredt seg mer og mer i norske farvann. Eksperter mener den etter hvert kan bli en milliardindustri for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er på tide at vi slutter å være så hyggelige. EU må gjøre mer for å forsvare interessene våre, sier Javier Garat.

Han er president i Europêche, en bransjeorganisasjon for fiskere i EU. Organisasjonen representerer flere av de europeiske båtene som ble kastet ut da Norge bestemte seg for å gi norske fartøyer enerett på å fange snøkrabbe utenfor Svalbard.

Garat har nå skrevet et brev til EU-parlamentet. Der gir han uttrykk for sterk misnøye med måten EU har håndtert saken på.

Snøkrabbe

Snøkrabben er en krabbeart som er utbredt både i det nordlige Stillehavet og det nordvestlige Atlanterhavet. Den trives best i vanntemperaturer på under 3 grader.

Snøkrabben ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996. Siden den tid er det etablert en stor bestand i russisk sone.

Snøkrabben har også begynt å etablere seg på norsk side, og det ventes at den vil spre seg nordover og vestover i Svalbardsonen.

Norge har definert snøkrabben som en sedentær art, det vil si en art som er avhengig av havbunnen for å bevege seg. Den reguleres derfor av reglene for kontinentalsokkelen.

– Vi mener det er på tide å endre strategi. EU må legge mer press på Norge, sier Garat til NTB.

Krever svar

De folkevalgte i EU-parlamentet har allerede bedt fiskerikommissær Karmenu Vella om svar. Er de ikke fornøyd med svaret de får, kan han bli innkalt til grilling i plenum.

EU-kommisjonens mål har så langt vært å finne en minnelig ordning gjennom diplomatiske kanaler. Kommisjonen har advart EU-parlamentet mot å tro at rettslige skritt eller straffetiltak mot Norge vil løse problemet.

Garat mener på sin side at EU-kommisjonens tilnærming har mislyktes totalt.

Ifølge ham bør EU bruke handel som pressmiddel mot Norge. Fungerer ikke det, bør Norge trekkes for Den internasjonale domstolen i Haag.

Ulike tolkninger

Striden bunner i uenighet om hvordan Svalbardtraktaten fra 1920 skal tolkes.

Som NTB meldte tidligere denne uka, er EUs holdning at traktaten gir EU rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som Norge. Det avvises av Norge, som ikke vil gi fra seg én krabbe gratis. Skal EU slippe til, mener Norge det må skje gjennom kvotebytte.

Norge har i år satt av 500 tonn snøkrabbe til mulige kvotebytteavtaler med andre land. Åtte ganger så mye er satt av til norske fartøyer.

– Uakseptabelt, sier Garat, som kaller de 500 tonnene en ren fornærmelse.

Vurderer tiltak

Annonse

Blant EUs medlemsland er meningene delte. Land som Sverige advarer mot å sette det gode forholdet på spill. Andre igjen mener det er på tide å bli hardere i klypa mot Norge.

Både Latvia og Spania tok opp saken da fiskeriministrene i EU møttes i Luxembourg i oktober. Spørsmålet ble ikke diskutert videre der og da, men medlemslandene vurderer nye tiltak mot Norge, opplyser en spansk diplomat anonymt til NTB.

– Vi mener det Norge har gjort, er urettferdig, sier kilden.

Diplomaten viser spesielt til hvordan fangstforbudet har rammet den spanske tråleren Adexo Primero.

– Det var Adexo Primero som var pioneren som oppdaget dette fiskeriet for fem år siden, sier kilden.

Ny art

Snøkrabben er nemlig relativt ny i området. Den ble observert i Barentshavet for første gang i 1996, og siden har det bare kommet mer og mer av den. Eksperter tror arten etter hvert kan bli en milliardindustri for Norge.

Denne erkjennelsen førte til at Norge i 2014 bestemte seg for å regulere fangsten. Det var da EUs fartøyer ble kastet ut.

Ifølge Garat har konsekvensen blitt enorme økonomiske tap for fiskerne han representerer.

– Hele inntektsgrunnlaget har forsvunnet, sier Garat.

– Vi representerer tolv fartøyer fra ulike land som er rammet. De er lenket til havn. For dem er det en stor krise, sier han.

(©NTB)

Neste artikkel

Stadig fleire jobbar i jordbruk, skogsdrift og fiske