Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimadom opprettholdes av ankedomstol i Nederland

En ankedomstol i Nederland opprettholder en tidligere kjennelse som pålegger regjeringen kraftige klimakutt innen 2020.

Applaus og jubel fylte rettssalen i Haag da dommer Marie-Anne Tan-de Sonnaville avviste regjeringens anke.

Hun erklærte at regjeringen har en lovfestet forpliktelse til å gjennomføre tiltak for å beskytte borgerne mot farlige klimaendringer.

Annonse

Det var miljøorganisasjonen Urgenda som opprinnelig saksøkte regjeringen på vegne av 900 nederlandske borgere. Dommen fra 2015 påla regjeringen å kutte klimautslippene med 25 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2020.

Til sammenligning var regjeringens plan et 17 prosents kutt i utslippene av klimagasser.

Lignende rettssaker og søksmål er under behandling i flere andre land. I Norge forsøkte Greenpeace og Natur og Ungdom i 2016 å saksøke regjeringen for å få stanset oljeleting i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene tapte saken i Oslo tingrett, men kjennelsen er anket.

Neste artikkel

– Et alvorlig angrep på muligheten til å styrke norsk matproduksjon