Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Island sier ja til Acer

Alltinget på Island har sagt ja til deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Det islandske parlamentet vedtok mandag med 46 mot 13 stemmer å gå inn for at landet skal slutte seg til EUs energiunion Acer. Foto: Lars Bilit Hagen
Det islandske parlamentet vedtok mandag med 46 mot 13 stemmer å gå inn for at landet skal slutte seg til EUs energiunion Acer. Foto: Lars Bilit Hagen

Det melder islandske medier mandag. Vedtaket kommer etter 150 timer med debatt i Alltinget, noe som er ny rekord, skriver Rúv.

I alt 46 av de folkevalgte endte til slutt opp med å si ja til energimarkedspakken, mens 13 stemte mot.

Det islandske samtykket betyr at et avgjørende hinder er ryddet av veien også for norsk deltakelse i Acer. Avtalen med EU om Acer og energipakken må nemlig godkjennes av alle de tre EØS-landene før den kan tre i kraft.

– Den tredje energimarkedspakken er viktig for Norges rolle i det nordiske kraftsamarbeidet. Uten det samme rammeverket som Sverige, Danmark og Finland har, ville norsk deltakelse i det nordiske kraftsamarbeidet bli vanskeligere, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til NTB.

Han fremholder at de grunnleggende elementene i Norges energipolitikk ligger fast.

– Det nasjonale regelverket om konsesjoner til strømnett, utenlandskabler og kraftverk gjelder fortsatt, sier han.

Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, mener det fortsatt finnes en mulighet til at Norge ikke skal delta i Acer.

– Vi har sett på et mulig islandsk nei som en mulighet til å stoppe norsk tilslutning til EUs energibyra, altså Acer, men nå er det bare vårt søksmål som kan stoppe tilslutning, sier Kleveland.

23. september skal hun på vegne av Nei til EU møte i Oslo tingrett for å kreve å få fremme søksmål mot staten. Nei til EU mener nemlig at tilslutning til Acer ikke ble behandlet på rett måte i Stortinget i mars i fjor.

Annonse

– Hvis Norge skal slutte seg til Acer, innebærer det en suverenitetsavståelse til EU på energifeltet, sier Kleveland.

Det medfører at Stortinget må vedta Acer-tilslutning med et flertall som er større en tre firedeler, mener Nei til EU. Acer-tilslutningen ble vedtatt i Stortinget med enkelt flertall.

Hun er skuffet over det islandske vedtaket.

– Parlamentet på Island er i utakt med folket, det har vært stor motstand mot Acer i landet. Meningsmålinger har vist en formidabel motstand mot Acer, sier Nei til EU-lederen.

– Energipakke fire knytter Norge enda nærmere EUs energipolitikk, og den har ett mål: Å ha den samme energipolitikken i hele EØS-området. Da mister vi nasjonal kontroll over energiressursene. Det er denne kontrollen som har lagt grunnlaget for den velferden vi har i Norge i dag. Vår nasjonale energipolitikk har også vært viktig for utviklingen av industri og annet næringsliv, sier hun.

Folkevalgte fra de islandske regjeringspartiene stemte alle for pakken, skriver Morgunbladid. Pakken fikk også støtte fra Piratpartiet, med unntak av én representant.

Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien er glad for vedtaket.

Hele ti år er gått siden energipakken ble vedtatt i EU, påpeker han.

– Det er altfor lang behandlingstid for et felles regelverk som er av stor betydning for energinasjonen Norge, sier Kroepelien i en pressemelding.

Neste artikkel

Ruster opp 96 år gammelt vannkraftverk: – Kan produsere strøm i all evighet