Fellesforbundet seier nei til Acer

Fellesforbundet bed Stortinget seie nei til EUs energiregulatorbyrå Acer.

Seier nei: Jørn Eggum, leiar i Fellesforbundet bed Stortinget seie nei til Acer. Foto: Morten Løberg/Fellesforbundet

Acer

EUs energiregulatorbyrå Acer vart oppretta som del av EUs tredje energimarknadspakke som kom i 2006. Byrået har hovudkontor i Ljubljana i Slovenia.

Den gongen fekk Acer myndigheit til å gjere vedtak i saker knytt til grensekryssande infrastruktur.

Vinterpakken skal vidareutvikle EUs indre energimarknad. Den er til behandling no.

No bed det største LO-forbundet i privat sektor Stortinget om å seie nei. "Det er for stor usikkerhet knyttet til styring og kontroll med energipolitikken til at Fellesforbundet kan stå inne for norsk innmelding" sa Fellesforbundets leiar, Jørn Eggum, til Magasinet for fagorganiserte i går førmiddag.

Råderett

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

– Full seier for norske arbeidstakere