Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs 20 år gamle vanndirektiv skal evalueres

EUs vanndirektiv skal evalueres 20 år etter at det trådte i kraft. I den anledning inviterer Miljødirektoratet til en innspillkonferanse i sine lokaler i Oslo.

Solbergfoss kraftverk i Askim kommune i Østfold. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix
Solbergfoss kraftverk i Askim kommune i Østfold. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Evalueringen har som mål å se om direktivet fortsatt sikrer beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. På konferansen onsdag 16. januar får deltakerne informasjon om høringen og viktige interesser presenterer sine innspill, opplyser direktoratet.

Både myndigheter, bransjer, bedrifter, organisasjoner, interessenter og innbyggere i hele Europa kan gi innspill i den pågående europeiske høringen fram til 4. mars.

Hensikten med innspillskonferansen er å informere om evalueringen av vanndirektivet og oppfordre til å gi høringsinnspill, og at organiserte interesser får mulighet til å fremføre sine synspunkter.

På konferansens første del får de fremmøtte presentert bakgrunn og informasjon om høringen og tilhørende underlagsrapporter og pågående utredninger. Den regionale vannforvaltningen presenterer også sine erfaringer.

Annonse

På konferansens andre del skal organisasjoner i den nasjonale referansegruppen fortelle hva de mener fungerer, og hva de ser som utfordringene med vanndirektivet.

EUs vanndirektiv er en del av EØS-avtalen. Det ble gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften som trådte i kraft i 2007. Forskriften legger opp til en helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert vannforvaltning i Norge.

Ifølge Klima- og miljødepartementet skal det utarbeides regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer i alle landets vannregioner hvert sjette år. Planene skal gjennomføres slik at tiltak er igangsatt etter tre år, og miljømål nådd etter seks år.

©NTB

Neste artikkel

Vaksine mot svinepest kan nærme seg