Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-tiltak mot skrantesyke kan ramme norsk reindrift 

Landbruksminister Jon Georg Dale er urolig for at EU skal innføre forbud mot import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke.

Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jegere har allerede skutt hundrevis av villrein i Nordfjella for å stoppe den fryktede sykdommen.

Skrantesyke

Skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

En smittsom variant av sykdommen er påvist hos flere villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet, men eksperter mener det her er snakk om en annen og mindre smittsom variant av sykdommen. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

Så langt er det ikke påvist sammenheng mellom skrantesyke hos hjortedyr og lignende prionsykdommer hos husdyr eller mennesker.

Nå vurderer EU nye tiltak for å forhindre at sykdommen sprer seg videre. Situasjonen ble hovedtema da landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk besøk av EU-kommissær Vytenis Andriukaitis i Oslo fredag morgen.

Dales bekymring er at EU skal gå for langt.

– Vi har jo selv pålagt oss eksportbegrensninger i områdene hvor vi har positive funn. Nå ser det ut til at EU-kommisjonen vil gå lenger. Det mener vi er uhensiktsmessig, sier han.

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa.

Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 37.000 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella.

Tar ut villreinstamme

For å være på den sikre siden har staten bestemt seg for å ta ut hele Nordfjella-stammen. Så langt har jegerne skutt 778 dyr, mens rundt 900 dyr gjenstår.

Dale mener Norge har gjort en unik innsats for å kartlegge og stoppe sykdommen.

Annonse

Det som bekymrer ham, er at EU-kommisjonen skal ha vurdert importbegrensninger på reinsdyrkjøtt også fra områder i Norge hvor det ikke er påvist smitte. Det mener Dale vil være uforholdsmessig strengt.

EU-tiltakene kan i verste fall ramme tamreindriften i Finnmark. Der er det tatt mange prøver, men uten at det er gjort noen funn.

EUs medlemsland har på sin side gjort lite for å sjekke om sykdommen finnes også der, mener Dale.

Skal teste dyr i EU

For å få bedre kontroll er EU nå i ferd med å rulle ut et treårig overvåkingsprogram. Dyr skal testes i Sverige, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Polen.

– Det er ikke utelukket at skrantesyke kan bli påvist i Norges naboland de kommende månedene og årene, sier EU-kommisjonens talsperson Anca Paduraru.

Når sykdommen først er påvist, er den ekstremt vanskelig å utrydde, påpeker hun.

– Kommisjonen har derfor vært svært opptatt av å handle raskt og effektivt.

EU-kommisjonen skal så langt ikke ha tatt noen endelig beslutning om hva slags importbegrensninger den vil anbefale.

Neste artikkel

– Vi danker ut verden når vi vil