Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU skjerper klimamålene

EU-topp Ursula von der Leyen vil trolig skjerpe klimamålet for 2030 til «minst 55 prosent» utslippskutt, når hun onsdag holder sin tale om unionens tilstand.

Skjerping av klimamålene for det kommende tiåret er ventet å være en del av budskapet fra Ursula von der Leyen når hun onsdag holder sin tale om unionens tilstand. Foto: Aris Oikonomou / AP / NTB scanpix
Skjerping av klimamålene for det kommende tiåret er ventet å være en del av budskapet fra Ursula von der Leyen når hun onsdag holder sin tale om unionens tilstand. Foto: Aris Oikonomou / AP / NTB scanpix

Foreløpig har unionen satt seg som mål å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. I et forslag til klimalov denne våren var dette økt til minimum 50 prosent, men tallet var ikke spesifisert nærmere.

Når von der Leyen holder sin første årstale onsdag, skal hun både oppsummere hvordan det har gått siden hun tok over ledelsen av kommisjonen i fjor høst, og hun skal stake ut kursen videre.

– Minst 55 prosent

Ifølge franske Les Echos kommer budskapet til å være at det ikke er nok at EU i fjor vedtok klimanøytralitet innen 2050, men at tempoet må opp og at veien fram fortsatt er lang. Hun vil derfor anbefale de 27 medlemslandene å gå for «minst 55 prosent» reduksjon innen 2030, skriver avisen, som har fått tilgang til et internt dokument fra kommisjonen.

I tråd med hennes grønne giv er von der Leyen ventet å si at dette ikke bare handler om klima, men også om økonomi og geopolitikk. Et skjerpet mål vil også være et signal fra Brussel til medlemslandene når de skal debattere spørsmålet.

Mulig kompromiss

Annonse

Det er likevel ikke gitt at kommisjonens ord er lov, selv om von der Leyen i hvert fall setter en klar nedre grense i sin tale til EU-parlamentet. I det samme parlamentet har miljøkomiteen gått inn for å kutte 60 prosent, mens den største partigruppen EPP ønsker en halvering – altså 50 prosent. Dermed kan kommisjonspresidentens tall bli et mulig kompromiss når EUs folkevalgte stemmer i oktober.

Heller ikke medlemslandene er samstemte. Da målet om klimanøytralitet innen 2050 ble vedtatt på toppmøtet før jul i fjor, ble det gjort unntak for Polen, som skulle komme etter «i sitt eget tempo».

Og mens det er land som frykter at et for ambisiøst mål for 2030 vil ramme økonomi og industri, mener klimaorganisasjoner at 55 prosent ikke er ambisiøst nok. Ifølge dokumentet Les Echos har sett, mener organisasjonen at 60 eller 65 prosent må til dersom unionen skal rekke å bli klimanøytralitet halvveis ut i århundret.

Pandemi og omstilling

Von der Leyen kommer neppe utenom koronapandemien, som har dominert hennes første år i toppjobben. Den har også rettet ny oppmerksomhet mot EUs avhengighet av et velfungerende marked, både internt og i verden. Det har ført til debatt om hvordan unionen kan gjøre seg mindre avhengig av import av strategiske varer, som smittevernutstyr.

Motstandsdyktighet er blitt et hyppig brukt begrep i EU-ledelsen den siste tiden og kommer nok til å dukke opp igjen i onsdagens tale.

Den økonomiske gjenreisingen og gigantfondet medlemslandene ble enige om i sommer, og som skal vedtas denne høsten, er et annet tema det vil være naturlig å snakke om. Og da kommer nok også påminnelsen om at gjenreisingen må bidra til den grønne og den digitale omstillingen hun har hatt som mål siden hun tiltrådte.

Neste artikkel

BBC: Boris Johnson vil kutte CO2-utslippene med 78 prosent innen 2035