Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-parlamentet vedtok kompromiss om skog

Nordiske folkevalgte fikk gjennomslag da EUs nye regler for bokføring av klimautslipp fra skog kom opp til behandling i EU-parlamentet. 

Foto: John Y. Larsson / Nibio
Foto: John Y. Larsson / Nibio

EU-parlamentet ga onsdag støtte til et kompromissforslag som er ment å berolige skogrike land i nord.

– Jeg er fornøyd og stolt. Hardt arbeid lønner seg. Vi har arbeidet intensivt for at EU ikke skal sette et tak på hvor mye skog Sverige skal avvirke, sier Christofer Fjellner fra Moderaterna ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Flere skogrike land har i månedsvis samarbeidet om om et nytt forslag som ikke vanskeliggjør skogavvirkning.

• Styremedlem i Norske Skog: Alt er tapt - unntatt driften

Norge skal etter planen slutte seg til det nye regelverket, og norske skogeiere har i stor grad delt bekymringen til sine kolleger i Sverige og Finland.

Norges Skogeierforbund kaller vedtaket et skritt i riktig retning.

– Det er gledelig at EU-parlamentet er tydelige på at de felles EU-reglene som utformes for å nå utslippsmålene i Parisavtalen, må legge til rette for å høste mer av skogens fornybare ressurser, sier administrerende direktør Erik Lahnstein.

Annonse

• Les også: Varsler mindre olje og mer naturvern

Det var EU-kommisjonens forslag til bokføringsregler for perioden 2021–2030 som var oppe til behandling. Forslaget er ment å motvirke at utslippene av klimagasser i EU øker på grunn av hogst og andre endringer i arealbruk.

• Les kommentaren: «Obs! EU på ville skogsveier»

Siste ord er ikke sagt i saken. Først skal EUs miljøministre ta stilling til forslaget. Det skjer tidligst i oktober.

Deretter blir det forhandlinger mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet om et endelig kompromiss.

Neste artikkel

Stadig fleire vil bygga med tre