Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-parlamentet vedtar utfasing av glyfosat

Miljøkomiteen i EU-parlamentet sender et sterkt signal til EU-kommisjonen, som skal avgjøre glyfosatets framtid til uka.

Glyfosat er virkestoffet i blant annet Roundup, verdens mest brukte plantevernmiddel. Foto: AP/EU-parlamentet
Glyfosat er virkestoffet i blant annet Roundup, verdens mest brukte plantevernmiddel. Foto: AP/EU-parlamentet

Torsdag var det avstemning om glyfosat-forbud i EU-parlamentet. Det ble flertall for et forslag om å fase ut bruken av glyfosat innen utgangen 15. desember 2020, melder EU-parlamentet på sine nettsider.

I proposisjonen som ble vedtatt, tas det til orde for først å forby bruk av glyfosatprodukter i hager og parker. Deretter skal preparatet forbys i landbruket. Det er også en del av proposisjonen at risikovurderinger må offentliggjøres.

I EU-parlamentets miljø- og folkehelsekomité stemte 39 for utfasingsforslaget, ni representanter stemte imot, og ti stemte blankt. Tirsdag skal forslaget videre til plenumsbehandling i EU-parlamentet.

• Les også: Uvisst hva som skjer hvis EU ikke gir glyfosat ny godkjenning

Vedtaket i parlamentets miljøkomité er rådgivende, og det samme vil gjelde et vedtak i plenum. Hva som faktisk blir framtida til glyfosat i Europa skal avgjøres i EUs stående komité for planter, dyr, mat og fôr, som har varslet at de skal bestemme seg 25. oktober.

EU-kommisjonen har foreslått å forlenge godkjenningen av glyfosat i ti år. Den nåværende godkjenningen varer til 15. desember i år.

Etter flere års vitenskapelig og politisk krangel valgte EU-kommisjonen i fjor sommer å forlenge godkjenningen midlertidig.

Annonse

For at middelet skal forbli godkjent, må minst 16 medlemsland stemme for under avstemningen 25. oktober – og landene som stemmer for må representere minst 65 prosent av folketallet i EU.

• Les også: Glyfosat kan skade jordbakterier som beskytter plantene

Glyfosat er virkestoffet i blant annet Roundup, verdens mest brukte plantevernmiddel. Middelet brukes særlig til bekjempelse av kveke i kornåkere.

Den gjennomsnittlige årlige omsetningen av glyfosat i Norge mellom 2007 og 2011 var på rundt 300 tonn, av totalt rundt 740 tonn plantevernmiddel.

Organisasjonen IARC har ment at stoffet bør klassifiseres som kreftfremkallende, mens den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mener at det ikke er faglig grunnlag for en slik konklusjon.

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt