Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU mener skogbruket ikke er bærekraftig i dag

Lekkede dokumenter fra EUs nye skogstrategi vil gjøre store endringer i skogbruket, og mener dagens metoder er lite bærekraftige.

EU vil definerer måten det drives skogbruk på i Norge som ikke bærekraftig. Foto: Siri Juell Rasmussen
EU vil definerer måten det drives skogbruk på i Norge som ikke bærekraftig. Foto: Siri Juell Rasmussen

EU vil ha skoger med mer artsmangfold og som tar opp mer karbon. Det mener de ikke harmonerer med dagens skogbrukspraksis.

Det får EU-land, men også norske skogeiere, til å reagere.

Dette er heller ikke første gang at skogbruket blir klassifisert som ikke bærekraftig. I vår skrev Nationen om EUs såkalte taksonomi, en felles finansoversikt over hvilke næringer som er bærekraftige å investere i. I et utkast ble skogbruket klassifisert som et næringsområde det ikke var bærekraftig å gjøre investeringer i.

Nå er det EUs nye skogstrategi som ligger på bordet, og et lekket utkast har skapt uro. Svenske Dagens Nyheter og NRK har omtalt saken.

Nils Bøhn, direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund. Foto: Siri Juell Rasmussen
Nils Bøhn, direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Sterke reaksjoner

Norges Skogeierforbund er bekymret for innholdet i den skogsstrategi, som blant annet ønsker å forby flatehogst, altså at man hogger ned et større område med trær. I motsetning til for eksempel plukkhogst, hvor man hogger ned enkelttrær til forskjellig tid.

Annonse

– Det som nå har lekket ut, har skapt sterke reaksjoner blant europeisk skognæring, medlemsstater og EU-parlamentarikere. Det ville være oppsiktsvekkende om ikke kommisjonen gjorde noen endringer, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn, til NRK.

EUs skogstrategi vil ikke direkte påvirke norsk skogbruk, men organisasjonen frykter at kravene og reglene vil smitte over. Svenskene, som er en stor trevirke-nasjon er bekymret, og har allerede startet arbeidet med å få EU-kommisjonen til å endre sitt standpunkt.

– Motarbeider naturen

Gjermund Andersen, som har vært aktiv i Naturvernforbundet i mange år og skrevet boka "Nytt Skogbruk", mener EUs nye strategi er fornuftig.

– Dagens skogbruk, basert på flatehogst, motarbeider naturens egne mekanismer. Det gir mindre motstandsdyktig skog, og skader naturmangfold og friluftsliv, sier han til kanalen.

Han mener det er mange fordeler å hente gjennom såkalt plukkhogst, hvor man kan velge ut de tømmerstokkene som ser best ut.

Neste artikkel

Miljødirektoratet: EU-hastverk om klima må ikke svekke demokratiske prosesser