Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU la fram historisk klimapakke

EU vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og innføre klimatoll på en rekke varer som kommer fra land med lavere ambisjoner om utslippskutt.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen presenterte onsdag det hun betegnet som en historisk pakke med klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå målet om å gjøre EU-landene klimanøytrale innen 2050. Foto: AP / NTB
EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen presenterte onsdag det hun betegnet som en historisk pakke med klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå målet om å gjøre EU-landene klimanøytrale innen 2050. Foto: AP / NTB

– Europa må lede an, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte det hun omtalte som en historisk tiltakspakke i Brussel onsdag.

Pakken består av tolv såkalte byggesteiner, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt fra transport til energiforsyning.

Kommisjonen vil blant annet ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035 og skjerpede utslippskrav for fly og skip.

Må bremses

– Ett eneste cruiseskip slipper ut like mye CO2 som 80.000 personbiler, sa van der Leyen, som samtidig konstaterte at utslippene fra veitrafikken i Europa ikke er på vei ned, tvert imot.

– Vi må bremse dette, og vi må gjøre det på en sosial måte, sa hun.

EU-kommisjonen vil også innføre klimatoll på varer produsert i land med lavere klimaambisjoner enn det EU selv har, i noe som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Utslippskvoter

Pakken inneholder også et oppdatert system for handel med utslippskvoter (ETS), for håndtering av utslipp fra skog og mark (LULUCF), samt for skattlegging av energiproduksjon.

– Vi har en plikt til å hjelpe menneskeheten å leve innenfor planetens grenser, sa visepresident og klimasjef Frans Timmermans på pressekonferansen der EU-kommisjonen la fram sin ambisiøse klimapakke onsdag.

– EU har satt ambisiøse mål, og i dag legger vi fram hvordan vi skal nå dem. En grønn og sunn fremtid kommer til å kreve mye innsats i alle sektorer og fra alle medlemsland, fortsatte han.

Fakta

EUs klimapakke

* EU tar mål av seg om å kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

* Målet er videre å bli helt klimanøytrale innen 2050.

* For å nå målene har EU-kommisjonen utarbeidet en omfattende plan for tiltak, døpt Fit før 55.

* Tiltakspakken består av tolv deler, og klimatiltak som tidligere er vedtatt blir i tillegg revidert.

* Blant tiltakene er et forslag om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035.

* Det skal også stilles nye krav til utslipp fra fly og skip, samt fra nye bygninger.

* Pakken foreslår toll på import fra land som har lavere mål for utslippsreduksjon enn det EU har (CBAM), i første omgang trolig på jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

* Det foreslås nye skatteregler for energiproduksjon, samt et revidert system for kjøp og salg av klimakvoter (ETS).

* Kommisjonen foreslår også nye krav til utslipp fra skog og landbruk (LULUCF).

* Det tas til orde for å opprette et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, samt et nytt fond som skal hjelpe medlemsland som vil bli hardt rammet av de nye tiltakene.

* EU-kommisjonen presenterer den nye tiltakspakken onsdag 14. juli.

* De nye tiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem, en prosess som kan ta måneder og år.

Kilde: NTB

Kommisjonen vil også innføre mekanismer og regler for hvordan man skal overvåke utslippene og oppdatere kravene løpende fram mot 2050, og den innebærer også at det skal opprettes et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, der ingen av medlemslandene får bidra med flere enn to.

De nye tiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem, en prosess som kan ta måneder og år.

Neste artikkel

Ber om tilskudd i statsbudsjettet til klimatilpasning for friluftslivet