Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-kjemiorgan frikjenner glyfosaten

Glyfosatforbudet kan være nok et steg unna å bli realitet etter at EUs kjemiske agentur denne uka konkluderte med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å hevde at glyfosat er kretfremkallende, kan føre til mutasjon eller påvirke reproduksjonen. Det er likevel problemer med stoffet, mener de.

Motstanderne av sprøytemiddelet Roundup og virkestoffet glyfosat hevder glyfosaten blant annet er kreftfremkallende. Dette er det ikke vitenskapelig grunnlag for å si, mener EUs kjemiske agentur. Foto: Jakob Huber/Campact
Motstanderne av sprøytemiddelet Roundup og virkestoffet glyfosat hevder glyfosaten blant annet er kreftfremkallende. Dette er det ikke vitenskapelig grunnlag for å si, mener EUs kjemiske agentur. Foto: Jakob Huber/Campact

Glyfosat kan ikke klassifiseres som kreftfremkallende, mener EUs kjemiske agentur, ECHA, etter en vurdering fra deres Komité for risikoanalyse (RAC). De skriver i en pressemelding at komiteen har vurdert både vitenskapelige studier publisert om glyfosat og industriens egne testrapporter. Agentur sier de har vurdert omfattende mengder data.

Glyfosat er det viktigste virkestoffet i flere sprøytemidler mot ugress, blant annet Monsantos Roundup.

Ikke grunnlag

I tillegg til at stoffet ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende, er det heller ikke vitenskapelig grunnlag for å konkludere med at stoffet kan føre til mutasjon hos organismer eller at det kan påvirke cellers reproduksjon.

De har også vurdert all vitenskapelig relevant informasjon som har kommet inn under en offentlig høring i fjor.

• Les også Øystein Heggdals spalte: «Glyfosatforbud mot sin hensikt»

Høringa var i forbindelse med debatten i EU om hvorvidt glyfosat skal forbys, eller om stoffets tillatelse skal fornyes.

Annonse

Risikoanalysekomiteen har også diskutert glyfosat med aksjeeiere i desember i fjor, men understreker at deres vurdering er uavhengig og utelukkende basert på stoffets egenskaper. De vurderer dermed ikke risikoen for å bli eksåpnert for stoffet. Det er andres jobb, mener agenturet.

Øyeskader og akvatisk liv

Stoffet er likevel ikke uten problemer. ECHA konkluderer med at stoffet er svært skadelig å få i øynene, og at det kan føre til alvorlige øyeskader. Dermed kan det være farlig om det håndteres feil av dem som skal bruke det.

• Les også: Piratkopierte sprøytemidler florerer i Europa

ECHA konkluderer også med at glyfosat er giftig for akvatisk liv, og at det kan få alvorlige konsekvenser også på lang sikt.

Derfor ender agenturet med å beholde dagens fareklassifisering av stoffet.

Neste artikkel

USAs høyesterett forkaster glyfosat-anke