Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-invitasjon ble nok en gang avvist av Norge 

Like sikkert som at våren kommer, er det at EU prøver å lirke samarbeid om fiskeri inn i EØS-rammeverket. 

Europaminister Marit Berger Røsland (H) sa nei til EUs forslag om å inkludere fiskeri i EØS-avtalen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Europaminister Marit Berger Røsland (H) sa nei til EUs forslag om å inkludere fiskeri i EØS-avtalen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Tirsdag møttes EU og de tre EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein til sitt faste halvårige møte – det 48. møtet i rekken.

På møtene har det i lang tid vært tradisjon at EU-siden foreslår å inkludere et punkt om fiskeri i slutterklæringen. Europaminister Marit Berger Røsland (H) bekrefter at forslaget ble tatt opp denne gangen også.

– Det har vært en gjenganger på veldig mange møter, sier hun.

Det endte med at punktet ble strøket. Norge og Island nekter nemlig å godta formuleringen. Grunnen er at EØS-avtalen ikke omfatter fiskeri.

– Det er derfor ikke naturlig å ha det med i slutterklæringen fra dette møtet, sier Røsland.

Annonse

– Det er et spørsmål om å skille tydelig mellom hva som er EØS-relevant, og hva som ikke er det, forklarer hun.

Et annet tema som går igjen på EØS-rådets møter, er etterslepet av rettsakter som venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen. Dette har nå vokst til 540 rettsakter, det høyeste antallet siden våren 2014.

– Etterslepet er for høyt, fastslår Røsland.

Flere forhold ligger bak, forklarer hun. Den største proppen er EUs nye regelverk for banksektoren.

Neste artikkel

Redd britene må velge mellom bank og bønder