Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-domstolen sier nei til frislipp for nye genteknikker

EUs regler for genmanipulering gjelder også i tilfeller der det er tatt i bruk helt nye teknikker, fastslår EU-domstolen.

EU-domstolen i Luxembourg. Foto: Cédric Puisney (CC BY 2.0)

Det er organismer utviklet ved hjelp av såkalt in vitro mutagenese som får passet påskrevet i onsdagens avgjørelse fra domstolen i Luxembourg.

I avgjørelsen fastslår EU-domstolen at organismer som er utviklet ved hjelp av slike teknikker, faller innenfor reglene i EUs direktiv om genmodifiserte organismer (GMO).

De nye teknikkene har blant annet gjort det mulig å utvikle organismer som tåler bestemte typer ugressmidler.

Annonse

All den tid organismene er genmanipulert på måter som ikke forekommer naturlig, ligger teknikkene i prinsippet innenfor direktivets rammer, fastslår EU-domstolen.

I direktivet fra 2001 åpnes det riktignok for unntak for enkelte former for mutagenese. Men disse unntakene er kun ment å dekke teknikker som har vært i bruk i lang tid, og som anses som trygge, ifølge EU-domstolen. Helt nye teknikker kan ikke anses som risikofrie på samme måte.

Domstolen tilføyer at hvert enkelt medlemsland uansett står fritt til å droppe unntakene.

Avgjørelsen gjelder en sak i Frankrike der flere organisasjoner har gått sammen for å stoppe en fransk lov om unntak fra GMO-direktivet.

(©NTB)

Neste artikkel

Overraskende gjennomslag for tysk merkeordning for GMO-frie matvarer