Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA mener norsk foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende 

EFTAs overvåkingsorgan ESA slår ned på de norske reglene for betalt foreldrepermisjon. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

ESA mener reglene er i strid med likestillingsdirektivet.

Grunnen er at Norge har på plass visse krav som kun gjelder fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter, ifølge ESA.

I det norske regelverket er fars rett til betalt permisjon knyttet til mors arbeidssituasjon. Det samme gjelder ikke motsatt vei.

– I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

ESA har nå sendt en grunngitt uttalelse til Norge i saken.

Annonse

Uttalelsen er annet trinn i formelle saker mot Norge om traktatbrudd. ESA kan til slutt bringe Norge inn for EFTA-domstolen hvis Norge ikke retter seg etter overvåkingsorganets anbefalinger.

Norge har avvist at regelverket er diskriminerende, men spørsmålet om selvstendig opptjeningsrett for far har lenge vært et politisk diskusjonstema i Norge.

Høyre tok senest i vår til orde for å endre reglene slik at fars rettigheter ikke lenger knyttes til mors situasjon. Kravet har også hatt støtte hos flere andre partier.

Neste artikkel

– Full seier for norske arbeidstakere