Bønder i skvis mellom brexit og Brasil

Storfebønder i EU gir ikke opp håpet om å bevare tollvernet mot kjøtt fra Sør-Amerika. Spesielt bekymret er bøndene i Irland.

I spill: Irsk storfesektor kan få kjempeproblemer hvis eksporten til Storbritannia stenges samtidig som EU-markedet åpnes for nye lass med latinamerikansk kjøtt. Foto: Siri Juell Rasmussen
I spill: Irsk storfesektor kan få kjempeproblemer hvis eksporten til Storbritannia stenges samtidig som EU-markedet åpnes for nye lass med latinamerikansk kjøtt. Foto: Siri Juell Rasmussen

Forhandlingene har foregått i over tjue år. I 2018 er presset stort på å bli ferdig.En av EUs største økonomier er i ferd med å melde seg ut. Verdens største handelsaktør USA har vendt ryggen til to av sine største handelsavtaler og kan være i ferd med å bryte en tredje.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Britisk bondekrise: Hver fjerde melkebonde tenker på å slutte