Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap stiller betingelser for å si ja til EUs energimarked

Arbeiderpartiet har laget en liste med krav som må på plass for at partiet skal slutte seg til EUs omstridte energibyrå ACER. 

Espen Barth Eide og Ap vil forsikre seg om at det offentlige beholder kontrollen også om Norge blir med i EUs energibyrå. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For å gå med på å innlemme ACER i EØS-avtalen, vil Ap blant annet ha fastslått at to tredeler av de norske vannkraftressursene skal være offentlig eid, slik de er i dag, skriver Aftenposten.

ACER

EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; ACER) ble grunnlagt 3. september 2009.

Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.

ACER skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for ACER, skal tas inn i EØS-avtalen.

Justisdepartementets lovavdeling har tidligere kommet til at norsk deltakelse i ACER ikke innebærer myndighetsoverføring, noe som i henhold til Grunnloven ville kreve tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Nye spørsmål i saken fører til at lovavdelingen nå skal vurdere spørsmålet på nytt.

Formelt skal Stortinget behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Energi- og miljøkomiteen har frist til 8. mars med å avgi innstilling i saken, som skal behandles i plenum 16. mars. I og med de nye juridiske spørsmålene kan behandlingen bli utsatt.

I tillegg er det et krav at bygging av nye strømkabler til utlandet skal bestemmes i Norge, at slike kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og at eventuelle nye kabler til utlandet skal eies og drives av Statnett.

– Reelle forutsetninger

– Essensen er at vi ikke vil være med på noe som endrer eiendomsretten til norsk kraft. Vi vil fortsette politikken med at noe skal være offentlig eid. Vi tror ikke dette vil bli utfordret av EU, men vi vil forsikre oss om det, sier Espen Barth Eide til Klassekampen.

Han er energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og saksordfører for saken.

– Om det ikke går å avklare, er det ikke sikkert vi er for, sier Eide, men legger til at han mener det er reelle forutsetninger.

Les også: Fagrørsla varslar fakkelmarkeringar over heile landet i protest mot EUs tredje energimarknadspakke og EUs energibyrå Acer.

Ap håper å få med seg Kristelig Folkeparti og sikre et flertall som stiller klare betingelser før ACER blir en del av EØS-avtalen.

Suverenitet

Annonse

Ungdomspartiet AUF vedtok denne uken å gå mot EUs tredje energimarkedspakke og ACER.

– Vi vil ha suverenitet over kraften. Den tilhører fellesskapet, sier leder Mani Huseini. Han mener spørsmålet om å bli en del av ACER må behandles i henhold til grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall på Stortinget for å avstå begrenset råderett til internasjonale samarbeid.

Les også: Energibyrået Acer får flere oppgaver

Lovavdelingen i Justisdepartementet har tidligere vurdert dette og kommet fram til at det ikke kreves et slikt flertall for å bli med i det nye energibyrået.

(©NTB)

Neste artikkel

– Full seier for norske arbeidstakere