Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Akershus og Agder Ap sier nei til Acer

I innspurten av striden om Acer, gikk to av Arbeiderpartiets fylkeslag mot norsk tilslutning til EUs energibyrå, mens to vil ha flere forsikringer.

I innspurten av striden om Acer, gikk fire av de fem fylkesårsmøtene i Arbeiderpartiet denne helgen imot norsk tilslutning til EUs energibyrå. Her fylkesleder Terje Lien Aasland i Telemark Ap, som søndag stemte nei til tilslutning. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
I innspurten av striden om Acer, gikk fire av de fem fylkesårsmøtene i Arbeiderpartiet denne helgen imot norsk tilslutning til EUs energibyrå. Her fylkesleder Terje Lien Aasland i Telemark Ap, som søndag stemte nei til tilslutning. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Oslo Ap sa ja på sitt årsmøte søndag, skriver ABC Nyheter, men fylkeslagene i Akershus og Agder gikk klart imot EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Tidligere LO-nestleder Jan Balstad, nå leder i Nesodden Arbeiderparti, mener partiet må si nei, og søndag fikk han gjennomslag for sitt syn under fylkesårsmøtet i Akershus Ap.

Fylkeslaget vedtok også at dersom partiet likevel står fast på en tilslutning, må det avgjøres i Stortinget med tre firedels flertall.

Søndag ble det klart at også fylkeslaget i Agder sier nei til tilslutning med 48 mot 42 stemmer på årsmøtet.

Åtte forutsetninger

Det skjer til tross for at partiets landsstyre alt har gitt stortingsgruppa fullmakt til å si ja, men med krav om at den videre utviklingen i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» forutsetninger.

Telemark Aps årsmøte vil utsette saken.

– Vi ønsker en avklaring hos EU om de åtte kravene fra Arbeiderpartiet står seg, før man tar stilling til en tredje energipakke, sier fylkesleder Terje Lien Aasland.

Fylkesleder Cecilie Terese Myrseth i Troms opplyser at årsmøtet der slutter seg til det LO mener, at spørsmålet om tilslutning til EUs energipakke må utsettes.

Saken som Stortinget behandler nå dreier seg om EUs tredje energipakke, men Unionen er i full gang med å snekre en fjerde pakke. LO mener man må vite mer om denne før man sier ja til å gå videre.

Utsatte beslutningen

Annonse

Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg for å vente med å ta en beslutning, blant annet for å la fylkesårsmøtene denne helga så uttale seg.

– Dette er jo en refleksjon av at det er ulike syn, sier Espen Barth Eide (Ap), som har ansvar for behandlingen av saken i energi- og miljøkomiteen, til NTB.

Han mener det er mange likhetstrekk mellom vedtakene de ulike fylkene har fattet om Acer.

– Alle er opptatt av at internasjonalt samarbeid er bra, og at eierskap, styring og kontroll skal ligge i Norge, sier han, og mener forutsetningene som landsstyret har vedtatt, tar hensyn til dette.

Barth Eide mener dessuten at mange av bekymringene knyttet til samarbeidet allerede er avklart med EU. Han minner ellers om at det er landsstyret som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

Stortingsgruppa skal diskutere saken på nytt tirsdag, samme dag som komiteen har frist til å avgi sin innstilling. Stortinget skal etter planen behandle saken torsdag 22. mars.

(©NTB)

Neste artikkel

EFTA-domstolen avviser sak mot statsstøtte til ull-industri