– Acer ser ut til å bli meir inngripande enn det var i 2009

EU-byrået Acer får meir makt. SV og Senterpartiet seier det må få konsekvensar når Stortinget tar stilling til om Noreg skal bli knytt til Acer.

Seier nei: Om Noreg seier ja til Acer, vil konsekvensen bli at mykje av energipolitikken vil flytta over i lukka organ, hevdar Senterpartiets Ole André Myhrvold. Foto: Mariann Tvete

Vinterpakken og Acer

EUs energiregulatorbyrå Acer vart oppretta som del av EUs tredje energimarknadspakke som kom i 2006. Byrået har hovudkontor i Ljubljana i Slovenia.

Den gongen fekk Acer myndigheit til å gjere vedtak i saker knytt til grensekryssande infrastruktur.

Vinterpakken vart lagt fram 10. november 2016. Dette er ei lovpakke som skal vidareut-vikle EUs indre energimarknad. Med vinterpakken vil Acer truleg få nye oppgåver.

Kjelde: EU

Han representerer SV i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Nytt mandat

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

– Full seier for norske arbeidstakere