Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

20 norske kommuner får støtte til internett av EU

20 norske kommuner er blant nesten 1.800 kommuner i Europa som får støtte til å opprette gratis offentlig internett.

Det er tredje gang EU utlyser en konkurranse om å få støtte på 15.000 euro for å opprette gratis hot spots for internett på offentlige steder som rådhus, biblioteker, museer eller parker.

11.000 kommuner søkte, og 1.780 kommuner fikk støtte, som ble utdelt etter hvert som søknadene kom inn, til det bevilgede totalbeløpet på 26.7 millioner euro var brukt opp.

Annonse

Blant de 20 norske kommunene som får støtte er, Ålesund, Kristiansund, Gjøvik, Kristiansand, Frogn og Kautokeino.

Neste gang EU utlyser konkurranse om støtte til internett, blir mot slutten av neste år. Ved de to tidligere anledningene ble det utdelt støtte til henholdsvis 2.800 og 3.400 kommuner.

Fakta

EU-støtte til Internett

Følgende norske kommuner har fått en støtte på 15.000 euro fra EU til å opprette gratis "hot spots" for internett på offentlige sted:

Sokndal

Ålesund

Audnedal

Flora

Gjøvik

Tydal

Kristiansand

Naustdal

Jølster

Nordre Land

Lyngen

Haram

Sarpsborg

Os (Hordaland)

Mandal

Sogndal

Kautokeino

Frogn

Steinkjer

Kristiansund

Kilde: NTB

Neste artikkel

Trur ikkje på breibandkartet til styresmaktene