Onsdag la kommisjonen fram to forslag som skulle kommet i vår og som skal bidra til å styrke naturen fram mot 2030. Innen da skal det også være gjennomført tilbakeføringstiltak for 20 prosent av alle land- og vannområder i unionen.

– Når vi tilbakestiller naturen, lar vi den forsyne oss med ren luft, rent vann og ren mat, og vi gjør det mulig å skjerme oss fra det verste med klimakrisen, sier visepresident Frans Timmermans, som har det overordnede klimaansvaret i EU-kommisjonen.

Ifølge forslaget må medlemslandene legge fram bindende planer og mål for å beskytte alt fra grøntområder i byen til sommerfugler i enga og fugler på landet. Skogene skal bli mer levende, med flere trær i ulik alder. Demninger og andre hindre skal fjernes så vannet kan flyte fritt i 25.000 kilometer langs europeiske vassdrag.

– Dette er en lov for alle Europas mennesker og for kommende generasjoner, en sunn planet og en sunn økonomi, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius.

Det andre forslaget som ble lagt fram onsdag, gjelder bruken av ugressmidler, som kommisjonen vil halvere innen 2030.

– For å redde jorden, luften og maten vår og til sjuende og sist borgernes helse, fastslår helsekommissær Stella Kyriakides i en pressemelding.

For å gjøre overgangen lettere kan medlemslandene bruke midler fra EUs omfattende landbruksstøtte.