Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi vil ha en tøffere europapolitikk

Vi vil ikke la oss overstyre av Brussel og EU. Det er nettopp derfor Frp ikke ønsker et EU-medlemskap, skriver Frps Harald T. Nesvik.

Ta ansvar: Europeiske og norske politikere må ta større ansvar for inngåtte avtaler. EØS-avtalen må endres, skriver Harald T. Nesvik. Foto: Ilja C. Hendel/Frp
Ta ansvar: Europeiske og norske politikere må ta større ansvar for inngåtte avtaler. EØS-avtalen må endres, skriver Harald T. Nesvik. Foto: Ilja C. Hendel/Frp

Fremskrittspartiet sier et klart «nei til EU». Likevel mener vi det er viktig å forbedre enkelte deler av EØS-avtalen, selv om denne i det store og hele har tjent landet godt. Dersom inngåtte avtaler ikke gagner Norge må vi ta nødvendige grep.

Enkelte politikere gir inntrykk av å være hardbarkede EU-motstandere, samtidig som man i det stille innfører 4000 EU-direktiver til EØS-avtalen i løpet av et tiår i regjering. Uten å ta dissens.

Frp mener både europeiske og norske politikere må ta større ansvar for inngåtte avtaler. Bakgrunnen for EØS-avtalen var frihandel mellom landene utenfor EU. Frp har tro på både internasjonalt samarbeid og frihandel.

Vi vil ikke la oss overstyre av Brussel og EU. Det er nettopp derfor Frp ikke ønsker et EU-medlemskap. Samtidig vil vi ha tilgang til det indre marked, og at Europa får glede av våre varer og tjenester. Dette får vi i stor grad til gjennom dagens EØS-avtale.

• Les også: Nordmenn flest vil beholde EØS-avtalen

EØS-avtalen bør blant annet endres for å forhindre eksport av velferdsordninger, og for å styrke grensekontrollen slik at vi får bedre kontroll over hvem som kommer inn i landet. Det må også føres strengere kontroll over hva som føres inn og ut av landet, som for eksempel penger og ulovlig gods.

Disse kravene blir viktige for oss fremover.

Vi vil at norske velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte skal komme personer bosatt i Norge til gode. Norge har ingen Sareptas krukke. Vi vil ha permanent grensekontroll. En av grunnene til at Frp vil ha permanent grensekontroll er at vi blant annet vil forhindre import av kriminalitet. Om lag en tredjedel av innsatte i norske fengsler er utlendinger. Borgere fra Polen, Litauen og Romania utgjør brorparten av denne andelen.

• Les også: Frp-velgere mest skeptiske til EØS-avtalen

Vi har ikke behov for å importere kriminelle, vi har nok med våre egne.

Annonse

Vi vil ivareta den tryggheten vi er kjent med i Norge. Vi har ikke behov for å importere kriminelle, vi har nok med våre egne. Husk hvilket ramaskrik det ble da vi ville fengsle kriminelle utlendinger i Nederland.

Hvorfor i all verden skal de sone i Norge når de kan sone i hjemland, eller Nederland? Pakk bagasjen deres og putt den i en oppbevaringsboks på Schiphol som returneres til hjemlandet sammen med personen etter endt soning. Vi vil at straff skal være preventivt.

Vi mener det er et gode at folk i Europa kan reise fritt over landegrensene uten å gå gjennom tids- og ressurskrevende grensekontroller. Bevegelsesfrihet er en pilar i det moderne samfunnet. Problemet oppstår når man mister kontrollen slik vi så tendenser til under flyktningstrømmen sommeren 2015.

• Les også: Her treng dei EØS-draghjelp i kvardagen

Dette må gripes fatt i, men løsningen er ikke å avskaffe bevegelsesfriheten i Europa.

EØS-avtalen er viktig for oss. EU er en av verdens største økonomier. EUs indre marked består av om lag 500 millioner forbrukere, 23 millioner selskaper, og er det største integrerte markedet i verden hvor varer og tjenester kan sirkulere fritt. Norge er en liten, åpen økonomi. For vår vekst og verdiskapning er det helt nødvendig å ha tilgang til EUs indre marked.

Det har vi gjennom EØS-avtalen, som sikrer norske bedrifter tilgang til hele det europeiske markedet på like vilkår med våre konkurrenter i Europa. Per i dag går hele 80 prosent av norsk eksport til EU, og omtrent 70 prosent av vår import er fra EU. Avtalen er dermed svært viktig både for norske arbeidsplasser, norsk verdiskapning og norsk velferd. Å sette dette i spill vil koste tusenvis av norske arbeidsplasser.

Bakgrunnen for vårt «nei til EU og ja til handel», bør være en god grunn til å stemme Fremskrittspartiet 11. september. Godt valg!

Neste artikkel

EU-kommisjonen kan åpne for at gass merkes som «grønn energi»