Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storbritannias utmelding bør gå sin gang

Har du meldt deg ut av fotballklubben, kan du ikke forvente å få bruke banen etter eget ønske eller at spillereglene for å bruke den skal tilpasses deg.

Ja takk beggge deler: Den britiske statsminister Theresa May, her i samtale med Det europeiske råds president Donald Tusk, skal føre Storbritannia ut av EU, men vil gjerne beholde privilegiene. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix
Ja takk beggge deler: Den britiske statsminister Theresa May, her i samtale med Det europeiske råds president Donald Tusk, skal føre Storbritannia ut av EU, men vil gjerne beholde privilegiene. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Til tross for at over 600.000 mennesker demonstrerte for en ny folkeavstemning i London forrige helg, er dilemmaene ved en ny avstemning som avverger brexit så store at Storbritannias utmelding bør gå sin gang.

Det er ikke med lett hjerte jeg skriver akkurat det. Ikke bare ønsker jeg et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa som tar felles ansvar for felles utfordringer der også Norge er med. Jeg mener også det europeiske fellesskapet er bedre med Storbritannia innenfor enn utenfor, både for oss og dem.

Det smerter at det er de konservative, Winston Churchills eget parti, som ba om en folkeavstemning det ikke var noe folkekrav om, for å løse en intern maktkamp som likevel har avsporet helt.

Churchill var som kjent en tilhenger av et forente stater i Europa for å unngå de umenneskelige herjingene kriger mellom nasjoner fører med seg. Han så på et forent Europa først og fremst som et fredsprosjekt, gjennom samhandling og frihandel. At hans eget parti skulle snu ryggen til et slikt prosjekt ville han neppe sett for seg.

Men de som burde klart å forutse resultatet av en folkeavstemning om EU var nettopp hans eget parti. I mer enn 30 år har britiske politikere lagt skylda på nasjonale problemer de selv har hatt ansvar for å løse på ytre omstendigheter. I dette tilfellet EU.

Skole, helse og arbeidsmarkedspolitikk er et nasjonalt ansvar. Likevel var selvråderett fremtredende for å gå ut av det europeiske fellesskapet, for å løse problemene britiske politikere faktisk alltid har hatt selvråderett over. Det skal litt til for å snu holdningene til et europeisk samarbeid, som har fått skylda for alt som er vondt og vanskelig i 30 år, på tre måneder med valgkamp. Men problemer som ikke løses skaper populisme. Populismen vant. Det er britenes problem nå.

Annonse

Det er flere dilemmaer ved å åpne for en ny folkeavstemning. Det er å bære ved til bålet om et elitestyrt EU som ikke respekterer folk flest. Det bålet brenner friskt allerede. Det til tross for at vi ser at oppslutningen om det europeiske fellesskapet ikke har vært så høyt på 30 år hos befolkningen i EU-landene. Men å overprøve en folkeavstemning med en ny folkeavstemning vil fyre opp destruktive krefter i andre europeiske land som har et potensial for å gjøre mer skade for det europeiske samarbeidet enn britenes uttreden gjør.

Nei til EU sier at det må være mulig å melde seg ut av noe man har meldt seg inn i. Selvsagt. Men har du meldt deg ut av fotballklubben kan du ikke forvente å få bruke banen etter eget ønske eller at spillereglene for å bruke den skal tilpasses deg.

Brexit er ikke en god løsning for verken det europeiske fellesskapet eller for briter flest.

En såkalt hard utmeldelse gir britene status som tredjeland uten privilegier. Men britenes problem er at de vil ha privilegiene. De vil være representert i byråer, utvalg og beslutningsprosesser. De ønsker adgang til markedet. De anerkjenner at for å få tilnærmet lik markedsadgang så må de adoptere direktiver og reguleringer for å oppfylle EU-standarder tilgang til markedet. Men de mener likevel de skal få la være å oppfylle et direktiv her og en regulering der, litt som EØS-motstanderne i Norge, og likevel få den samme friksjonsfrie tilgangen som de har hatt frem til nå.

Det er selvsagt ikke mulig. De anerkjenner heller ikke de juridiske mekanismene som gjør at rett går foran makt når det gjelder den europeiske unions domstol. Dermed undergraver de det som er hjertet av institusjonene som sikrer nettopp rettferdig, godt regulert fri handel.

Storbritannia vil være utenfor, men innenfor. Dette er en øvelse Norge har klart under forutsetning av at vi adopterer de direktiver og reguleringer som gir oss friksjonsfri markedsadgang og har en juridisk tvisteløsning knyttet opp mot EUs domstol. Noe altså britene ikke vil. Du kan ikke melde deg ut og være medlem samtidig.

Vi vet alle at demokrati er en imperfekt styreform, men likevel den beste vi har. EU er en forhandlingsmaskin som daglig vever 28 land tettere med hverandre gjennom demokratiske prosesser. Norges trygghet og økonomiske muligheter er avhengig av et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa.

Brexit er ikke en god løsning for verken det europeiske fellesskapet eller for briter flest, men når det først er kursen som er staket ut, så er det bedre å følge opp enn å forsøke å snu rundt. Det siste vil kunne skape mer kaos for flere enn det første. De kreftene som kan tilta i styrke dersom folkeavstemningen ikke følges opp er nettopp de kreftene Churchill fryktet mest.

Neste artikkel

Angrep er beste forsvar